МВР

ОД Враца

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОДМВР-ВРАЦА

 

1. IBAN - № BG 66 UBBS 80023106173907, с BIC: UBBSBGSF - сметка на ОДМВР-Враца за  такси по тарифа 4, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.