МВР

ОД Враца

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС


Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К- 12362/24.09.2019 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 5 (пет) вакантни изпълнителски длъжности „МЛАДШИ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ В РУ“ към отдел „Разследване“.

Кандидатите могат да намерят подробна информация за изискванията за заемане на длъжностите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете на информационното табло в Областна дирекция на МВР - Враца, както и на сайта на дирекцията www.vratza.mvr.bg

 

В срок от 27.09.2019 г. до 16.10.2019 г. всеки работен ден от 10.30 часа до 11.30 часа и от 14.00 часа до 15.00 часа в сградата на ОД на МВР - Враца ще се приемат документите на кандидатите.

Тел. за справки: 092 692 224 и 092 692 524.


Заповед 8121K-12362/24.09.2019 г. за обявяване на конкурса

Необходими документи при кандидатстване

Протокол с кандидати допуснатите за участие в конкурсната процедура