МВР

ОД Враца

 

Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121К-13649/07.11.2019 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 5 (пет) вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

В срок от 13.11.2019 г. до 22.11.2019 г.всеки работен ден от 09:30 часа до 11:30 часа и от 14:30 до 16:00 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите. Кандидатите да носят със себе си  химикалка и обикновена бяла картонена папка с машинка, в която ще се прилагат изискващите им се документи.

 

Заповед за обявяване на конкурса

Протокол с кандидатите, допуснати за участие в конкурса

Протокол от ИФГ

Уведомление на кандидат с вх. № 369000-17215/20.11.2019 г.

Протокол с резултати от ПИ - I етап

Протокол с резултати от ПИ ІІ част

Протокол с резултати от ЗИ