МВР

ОД Враца

 

 

Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121К-10623/17.11.2020 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 4 (четири) вакантни изпълнителски длъжности „МЛАДШИ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ В РУ“.

В срок от 08.01.2021 г. до 27.01.2021 г. всеки работен ден от 10.30 часа до 11.30 часа и от 14.0 часа до 15.00 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите. Кандидатите да носят със себе си химикалка и обикновена бяла картонена папка с машинка, в която ще се прилагат изискващите им се документи.

 

 

 Заповед за обявяване на конкурса

Протокол с обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурсната процедура

Протокол ИЗДОРП - І етап 

Протокол ИЗДОРП - II етап 

Протокол с резултатите от проведения етап “Психологично изследване” - първа част и допускане на кандидатите, преминали елиминаторния праг, до етап “Психологично изследване” - втора част 

Протокол с резултатите от проведения етап “Психологично изследване” - втора част 

 Резултати от ЗИ