МВР

ОД Враца

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 8121К-592/25.01.2021 г.

 

Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121К-592/25.01.2021 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 11 (единадесет) вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

В срок от 03.02.2021 г. до 12.02.2021 г. всеки работен ден от 10:30 часа до 11:30 часа и от 14:30 до 16:00 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите. Кандидатите да носят със себе си  химикалка и обикновена бяла картонена папка с машинка, в която ще се прилагат изискващите им се документи.


Сектор КАПО И ЧР


Заповед № 8121К-592 / 25.01.2021 г. относно обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

Протокол с набраните кандидати