МВР

ОД Враца

 
1. ГР. РОМАН ПИ Петър Христов Петров Общинска Администрация-гр.Роман 09123/20-64-ОбА
Мл.ПИ Стоян Йорданов Съйков Понеделник
11. 00 -12.00
09123/20-80-РУ
2. С. ДОЛНА БЕШОВИЦА Мл.ПИ Стоян Йорданов Съйков Мл.ПИ Емил Георгиев Христов ПИ Петър Христов Петров Кметство,вторник
13. 00 -14.00
09123/20-56- кметство
3. С. МАРКОВО РАВНИЩЕ Мл.ПИ Стоян Йорданов Съйков Кметство,петък
14. 00 -15.00
09129/22-66
с.Средни рът-кметство
4. С. КАМЕНО ПОЛЕ Мл.ПИ Стоян Йорданов Съйков Мл.ПИ Емил Георгиев Христов ПИ Петър Христов Петров Кметство,понеделник 10. 00 -11.00 09126/2262-кметство
четвъртък 09. 00 -10.00
5. С. КУНИНО ПИ Петър Христов Петров Кметство,вторник 13.30 -14.30 09120/2223-кметство
6. С. КУРНОВО Мл.ПИ Емил Георгиев Христов Кметство,четвъртък 14. 00 -15.00 09129/340-кметство
7. С. КАРАШ Мл.ПИ Стоян Йорданов Съйков Кметство,вторник
10. 00 -11.00
09123/38-49 -кметство
8. С. СИНЬО БЪРДО Мл.ПИ Емил Георгиев Христов Кметство,вторник
10. 00 -11.00
09129/2216- кметство
9. С. СТРУПЕЦ Мл.ПИ Емил Георгиев Христов Кметство,Понеделник 10. 00 -11.00 09123/23-15-кметство
10. С. СРЕДНИ РЪТ Мл.ПИ Стоян Йорданов Съйков Кметство,петък
14. 00 -15.00
09129/22-66-кметство
11. С. РАДОВЕНЕ ПИ Петър Христов Петров Кметство,Петък
10. 00 -11.00
09123/24-57-кметство
12. С. ХУБАВЕНЕ Мл.ПИ Стоян Йорданов Съйков Кметство,Понеделник 10. 00 -11.00 09123/38-69 кметство
четвъртък 10. 00 -11.00
13. С.СТОЯНОВЦИ Мл.ПИ Стоян Йорданов Съйков Кметство,Сряда
14. 00 -15.00
09123/25-13-кметство