МВР

ОД Враца

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца

23 май 2018

Директорът на ОДМВР - Враца, организира провеждане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца” чрез събиране на оферти с обява.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до цялата документация за участие в процедурата в рубрика “Профил на купувача” на електронната страница на ОДМВР - Враца, на следния интернет адрес: http://www.vratza.mvr.bg

Прикачени документи Обява за ОП лист 1   (jpeg - 390,00KB) - 23 май 2018 16:22
Обява за ОП лист 2   (jpeg - 434,00KB) - 23 май 2018 16:22
Обява за ОП лист 3   (jpeg - 497,00KB) - 23 май 2018 16:22
Обява за ОП лист 4   (jpeg - 388,00KB) - 23 май 2018 16:23
Документация   (doc - 1,17MB) - 25 май 2018 11:10
ОТГОВОР ЗАПИТВАНЕ ЗОП   (jpeg - 708,00KB) - 01 юни 2018 14:04
Протокол с класирането на участниците   (docx - 4,19MB) - 20 юни 2018 16:09
Удължаване срока за получаване на оферти по обособени позиции № № 1;3;7;8;9 и № 10   (pdf - 1,32MB) - 05 юни 2018 09:44

 20 юни 2018 | 16:13