МВР

ОД Враца

 

Следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР - Враца, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца

18 мар 2020


Обява
Документация
Съобщение за променен срок за приемане на оферти
Протокол с резултати от крайно класиране

 09 април 2020 | 17:07