МВР

ОД Враца

 

Следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР - Враца, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца

05 фев 2018


Съгласно чл.188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, срока за получаване на оферти се удължава с 3/три /  дни – до 17.30 часа на 15.02.2018 г.

Прикачени документи Документация   (doc - 841,00KB) - 05 фев 2018 15:56
Обявя стр.1   (jpeg - 432,00KB) - 05 фев 2018 15:56
Обявя стр.2   (jpeg - 514,00KB) - 05 фев 2018 15:56
Обявя стр.3   (jpeg - 421,00KB) - 05 фев 2018 15:56
Обявя стр.4   (jpeg - 327,00KB) - 05 фев 2018 15:56
Протокол от 27 02 2018 стр1   (jpeg - 434,00KB) - 27 фев 2018 16:14
Протокол от 27 02 2018 стр2   (jpeg - 506,00KB) - 27 фев 2018 16:15
Протокол от 27 02 2018 стр3   (jpeg - 558,00KB) - 27 фев 2018 16:16
Протокол от 27 02 2018 стр4   (jpeg - 307,00KB) - 27 фев 2018 16:16
Окончателен протокол с избор на изпълнител   (pdf - 1,99MB) - 12 мар 2018 12:56

 12 март 2018 | 12:57