МВР

ОД Враца

 

СЛЕДГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОДМВР - ВРАЦА, С ВКЛЮЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ, ЗА СРОК ОТ 12 КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА

18 мар 2019

Съгласно чл. 188, ал.2 от Закона за обществените поръчки срока за получаване на оферти се удължава с 3 дни – до 17.30 часа на 28.03.2019 г.

Обява обществена поръчка   Документация обществена поръчка

Протокол с оценка и класиране на участниците в обществената поръчка

 17 април 2019 | 09:54