МВР

ОД Враца

 

Доставка на гориво за отопление-газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на ОДМВР-Враца.

15 ное 2016

Доставка на гориво за отопление-газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на ОДМВР-Враца.

1. Обява за обществена поръчка.

2. Набор от документи за кандидатстване.

3. Вътрешен номер на обявата

4. Информация удължаване срока оферти - доставка газьол

5. Получаване, разглеждане и оценка на оферти и класиране на участниците

6. Договор

 23 май 2017 | 16:26