МВР

ОД Враца

 

17 ное 2021

Сектор "БДС" при ОД МВР Враца ще съдейства на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Р България на 21.11.2021г

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Рупублика България на 21.11.2021г..

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще работи  на:

 • 20.11.2021г. от 08:30ч. до 17:30ч.

 • 21.11.2021г. от 08:30ч. до 19:30ч.

   

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на гражданите, подали, вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен докумунт за самоличност /лична карта ,личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност.

 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден  на 19.11.2021г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

            ЗА ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ Е НЕОБХОДИМО

 1. Гражданите лично да подаде искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца или РУ – при ОД МВР Враца,  от 16 ноември 2021г. до 21 ноември 2021г. от 08:30ч до 17:30ч. и на 21 ноември  2021г. от 08:30ч до 19:30ч.

 2. Удостоверенията ,осигуряващи възможност за упражняване на правото  на глас в изборите президент и вицепрезидент на Република България и  за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ при ОД МВР Враца независимо от обявения постоянен адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ  СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  21 НОЕМВРИ 2021г.


РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА ОДМВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021г.


През месец октомври 2021 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 235 заявителски материала, при 249 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 142, спрямо 203 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 30,1 %. 
 

През октомври 2021 г., спрямо октомври 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Оряхово – с 66,7%, РУ Враца – с 46,7%, РУ Мездра  - с 44,4 % и РУ Роман – с 30%.  Увеличение се наблюдава в РУ Козлодуй – с 20% и РУ Бяла Слатина – с 2,3%.


По видове престъпления, през октомври 2021 спрямо октомври 2020 г., състоянието е следното: 

Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 53,1 % в сравнение с месец октомври 2020 год. Регистрираните престъпления за месец октомври 2021 г. са 38, при 81 през октомври 2020 г.
 
Престъпленията против личността – бележат намаление с 34,8%. Регистрираните престъпления за месец октомври 2021 г. са 15, при 23 през октомври 2020 г.
 
Грабежи – регистрираните грабежи за октомври 2021 г. са 2, срещу 3 за октомври 2020 г.

Кражби – намаление с 55%. Регистрираните кражби за октомври 2021 г. са 27, срещу 60 за октомври 2020 г.
 
Измами – регистрирани са по 2 измами за двата периода.

Умишлени убийства – няма регистрирани е престъпления за двата периода.
 
Посегателства спрямо МПС – регистрирано е 1 престъпление за месец октомври 2021 г., за октомври 2020 г. няма регистрирани.
 
Палежи – регистрирани са по 4 престъпления за двата отчетни периода.
 
Наркотици – 14 регистрирани за октомври 2021 г. срещу 9 за октомври 2020 г.
          
При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 81 заявителски материала и са образувани 16 досъдебни производства. Съставени са 12 акта за установени административни нарушения. Иззети са 182 866 къса цигари без български акцизен бандерол, 195 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен бандерол и 255 л алкохол без български акцизен бандерол.


Съгласно данните, през м. октомври 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 90 единици,  при 128 единици, отчетени през октомври 2020 г.
 

През месец октомври 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 61 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 623.


Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец октомври 2021 г.
 

През месец октомври 2021 г. в област Враца са регистрирани 62 пътно-транспортни произшествия, от които 17 са тежки. При катастрофите са убити 2-ма и ранени 24 граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 4 по - малко, загиналите са с 1 повече, а ранените са равни по брой.


През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 294 акта, и общо 3895 фиша  и клипа с установени нарушения на скоростния режим. Издадени са 81 бр. ЗППАМ.
  

Установени  са 28 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 32 глоби, за неправоспособност – 19, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 14
  

През месеца са прекратени регистрациите на 23 бр. МПС. Проведени са 42  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 31 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

10 ное 2021

От понеделник (1ноември) започва традиционната акция „Зима“, обяви гл.инспектор Петър Цветков - началник на сектор „Пътна полиция“ Враца

І. Кампания  „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Кампанията ще се проведе за времето от 01 до 10 ноември 2021 г. При регистрация и пререгистрация на ППС в пункта на сектор Пътна полиция-Враца, особено внимание ще се обръща на проверка на изправността на светлините  в съответствие с нормативните изисквания.

Контролът ще се насочи към:

- спазването на въведените ограничения за движение на ППС по някои пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

- недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и ППС без необходимото оборудване;

- недопускане движението извън населените места през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП);

- недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга, както и на такива на индивидуални електрически ПС без светлоотразителни жилетки или елементи по облеклото им в нарушение на ЗДвП.

ІІ.1. Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще се проведе за времето от 11 до 20 ноември 2021 г. Дейността да бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Контролът ще е насочен към:

- спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.

- пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, както и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране неизползване на обезопасителни колани/системи/каски от пътници и спрямо водачите ще бъдат вземани административнонаказателни мерки в съответствие със законовите разпоредби;

- недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на ППС, като спрямо нарушителите ще се прилага нулева толерантност.

ІІ.2.  В седмицата на третата неделя на месец ноември (21 ноември 2021 г.) ще отбележим Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който по традиция се отбелязва и в храмовете на всички официални религии в областта.

ІІІ. Кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще се проведе за времето от 21 до 30 ноември 2021 г. Дейността да бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Ще се акцентира върху нарушенията на разпоредбите на чл. 70, ал. 3 и на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП (Чл. 70, ал. 3 – През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини; чл. 74, ал. 1 – Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно; чл. 74, ал. 2 – Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра).

По време на акция „Зима“ ще се планира и извърши оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще се изготвят предписания до собствениците на пътя.

 

 

ЗИМА - 2021 ГОДИНА

Съвети за безопасно пътуване през зимата

 1. От 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

 2. В автомобила трябва да има обезопасителен светлоотразителен триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и аптечка

 3. Превозното средство трябва да е технически изправно. Провери спирачките, отоплителната система и миещото устройство за стъклопочистване

 4. Поддържай устройствата за осветяване и сигнализация чисти, видими, регулирани и в изправност

 5. Смени течностите в автомобила с подходящи за зимата. Особено важно е да смениш водата с антифриз, а лятната течност за чистачки – със зимна

 6. Подсигури се с вериги за сняг. Гумите с шипове са забранени

 7. Винаги зареждай достатъчно гориво и оборудвай автомобила с буксирно въже

 8. Не подценявай локвите и аквапланингите

 9. Планирай маршрута си, информирай се за ремонти и обходи

 10. При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112

   

   


29 окт 2021

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО