МВР

ОД Враца

 

27 юни 2018

Провеждане на срещи и прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец юли 2018 г.

Дата и час

Населено място община/

Мобилна група

04.07.2018 г.

10.30 ч.

 

с. Главаци, общ. Криводол

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Петър Петров – разузнавач сектор ПКП

04.07.2018 г.

11.00 ч.

 

с. Ботуня, общ. Криводол

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Петър Петров – разузнавач сектор ПКП

10.07.2018 г.

10.30 ч.

с. Борован, общ. Борован

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – началник гр.ППОИ в сектор ПИП

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

12.07.2018 г.

10.30 ч.

с. Ребърково, общ. Мездра

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ (КОС) в сектор ООРТП

12.07.2018 г.

11.00 ч.

с. Дърманци, общ. Мездра

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ (КОС) в сектор ООРТП

18.07.2018 г.

10.30 ч.

 

с. Бързина, общ. Хайредин

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – началник гр.ППОИ в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

ВНИМАНИЕ! Служебно се прекратява регистрацията на ППС, което не е регистрирано от новия му собственик

 

От отдел „Пътна полиция“ в ГДНП напомнят, че в края на 2017 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) за служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да го регистрира на свое име.
 Изпълнението на разпоредбата изискваше технологично време за разработване на изтеглен файлсофтуер за автоматично следене на сроковете и автоматично прекратяване на регистрацията, който вече е готов и работи. След направено развитие на програмното осигуряване, от 12.06.2018 г. е добавена нова функционалност в АИС „КАТ Регистрация на ППС и собствениците им“ - служебно прекратяване на регистрацията на превозно средство, което се извършва автоматично за договори, въведени в Регистъра на ПС след 27.12.2017 г. Така, ако нов собственик не изпълни задължението си по закон, превозното му средство ще бъде дерегистрирано служебно.
 Също така от 06.03.2018 г. е изградена връзка между информационните системи на МВР и Нотариалната камара, с която се осигурява получаване на информация за договора за прехвърляне собствеността на ППС веднага след неговото сключване. 
 Важно е да се знае, че управлението на превозни средства с прекратена регистрация е престъпление по смисъла на чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс.
 Напомняме на гражданите, че от края на 2017 г. е в сила и разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП, където е предвидено, че приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика.
 При неизпълнение на задължението по чл. 145, ал. 2 от ЗДвП се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.

21 юни 2018

57 служители на Областната дирекция на МВР Враца бяха наградени по случай празника на МВР

 

На тържествена  събрание  в сградата на РУ Враца, директорът на  ОД МВР Враца  старши комисар Янко Янколов  връчи награди на 57 служители  по повод професионалния  празник на МВР- 5 юли.

С  награда „ Писмена похвала“  от главния  секретар на МВР,  е награден  комисар Атанас  Петков- началник сектор „Охранителна полиция“.

С награда „Грамота“ от Административния секретар на МВР, е отличен  главния  счетоводител на ОД МВР Враца Диана  Димитрова

Наградата „Писмена похвала“ от директора на ОД МВР Враца  получиха   55  служители от различни районни управления в областта.

Старши комисар Янко Янколов   отправи поздрави към целия състав на ОД МВР Враца, като изказа благодарност  на служителите  за  направения от тях избор-  служба на държавата  и обществото.

04 юли 2018

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО