МВР

ОД Враца

 

21 сеп 2018

Провеждане на срещи и прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец септември 2018 г.

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

04.09.2018 г.

13.30 ч.

 

с. Върбица, общ. Враца

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

04.09.2018 г.

14.00 ч.

 

с.Тишевица, общ. Враца

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

04.09.2018 г.

14.30 ч.

с. Вировско, общ. Враца

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

11.09.2018 г.

10.30 ч.

с. Стояновци, общ. Роман

Емил Спиридонов – н-к гр.ППОИ в сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

11.09.2018 г.

11.00 ч.

 

с. Радовене, общ. Роман

 

Емил Спиридонов – н-к гр.ППОИ в сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

11.09.2018 г.

11.30 ч.

с. Горна Бешовица, общ. Мездра

 

Емил Спиридонов – н-к гр.ППОИ в сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

19.09.2018 г.

10.30 ч.

 

с. Враняк, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

19.09.2018 г.

11.00 ч.

 

с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

19.09.2018 г.

11.30 ч.

 

с. Драшан, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

25.09.2018 г.

10.30 ч.

с. Сараево, общ. Мизия

 

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр.ППОИ в сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

25.09.2018 г.

11.00 ч.

с. Войводово, общ. Мизия

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр.ППОИ в сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

25.09.2018 г.

11.30 ч.

 

с. Липница, общ. Мизия

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр.ППОИ в сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ!

Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2018/2019 година


ЗА УЧЕНИЦИ
 
Важно!

Научи се да се пазиш сам на пътя.
 
• Ако отиваш ПЕША на училище

• Провери заедно с родителите си кой е най-безопасният и кратък маршрут до училище.

• Припомни си правилата за пешеходци.

• Винаги:

• пресичай на зелено;

• се движи по тротоара и използвай подлезите и надлезите за пешеходци;

• върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

• Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, закрепени за облеклото или раницата.

• Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, за да не станеш жертва на катастрофа.

• На натоварено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

• JОбсъди с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.
 
• Ако се придвижваШ до училище с велосипед

• Преди началото на учебната година заедно с родителите си провери изправността на колелото.

• Припомнете си заедно най-безопасния маршрут до училище.

• Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

Не забравяй, че:

• велосипедът е пътно превозно средство, а

• велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

• до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

• навършилият 12 години велосипедист трябва да кара колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

• велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

• Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

• Дори да закъсняваш за училище, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

• JПомни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.
 

ЗА родителИ
 
важно!

децата не са възрастни.

Най-важна е безопасността на твоето дете.
Детето е уязвимо, когато е само на пътя, без наблюдение и контрол от възрастен.
 
•  Ако детето ти е първокласник

• Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

• Преминете заедно неколкократно по маршрута.

• Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.

• В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

• Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.

• Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

• При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

• JПредварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.
 
• Ако ТИ возиш детето си до училище

• Провери дали използваната обезопасителна система за деца е изправна.

• Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

• Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, като нарушаваш правилата на пътя.
 
•  Ако детето ти ходи самò до училище

• Преди началото на учебната година припомнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

• Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:

• Настоявай на светофара детето ти винаги да пресича на зелено.

• Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.

• Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

• Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

• Препоръчай на детето си на натоварено кръстовище да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

• Коментирайте актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от тях.

• При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.

• Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.
 
•  Ако детето ти се придвижва до училище с велосипед зАЕДНО

• Преди началото на учебната година прегледайте техническата изправност на колелото.

• Уточнете най-безопасния маршрут до училище.

• Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:

• велосипедът е пътно превозно средство, а

• велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение;

• до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

• когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

• за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

• Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

• Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

• Напомняй на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

 
ЗА водачи
 
важно!

Децата са част от движението пътя и още се учат да се пазят сами.

 
•  Ако се движиш покрай детско или учебно заведение

• Винаги спазвай ограниченията на пътя. Те са, за да предпазят децата и теб от пътен инцидент.

• Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.

• Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

• Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.
 
• Ако преминаваш покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

• Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

• Винаги  бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.

• Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.  
• Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.

• Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

• При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.
 

Отдел „Пътна полиция“ –                          
Главна дирекция „Национална полиция“
Септември, 2018 г.

21 сеп 2018

Голямо количество незаконно оръжие и боеприпаси са иззети от частен имот в село Манастирище


Специализираната операция е предприета  на 19 септември, след проведени оперативни действия на служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР- Враца. В хода на акцията, под наблюдението на прокуратурата, е извършено претърсване на частен имот в село Манастирище, община Хайредин. Там са намерени  и иззети: три пушки - гладкоцевна ловна, 12 калибър и две пневматични; бойна граната РГД-5 със завита запалка в нея; имитационна граната със запалка; 50 електродетонатора; тротилова пресовка с тегло около 200 г;  саморъчно изработено метално тяло с цилиндрична форма; три пълнителя за автомат тип „АК“; три метални кутии с барут за ловни патрони;  плик, съдържащ около двеста грама барут за ловни патрони; кутия с  капсулвъзпламенители за ловни патрони; два огнепроводни шнура с обща дължина 8.30 м; 417 ловни и бойни боеприпаса от различен калибър. След установяването на наличните взривни вещества, местопроизшествието е запазено до пристигането на екип на Специализирания отряд за борба  с тероризма- МВР. Установено е, че откритият арсенал е собственост на 61-годишен мъж, криминално проявен. Той не е задържан по здравословни причини.


По случая е образувано  досъдебно производство по чл. 339 от НК, работата по цялостното му документиране продължава под наблюдението на прокуратурата.

20 сеп 2018

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО