МВР

ОД Враца

 

Новини

Важно за гражданите, чийто лични документи изтичат през 2021 г.


Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. и  големия брой лични карти,  чийто срок изтича през 2021 г. ОД МВР Враца уведомява гражданите, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане на срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение,  гражданите могат да подадат заявления за лична карта и/или паспорт, във всяко звено „Български документи за самоличност“ на територията на област Враца  /ОД МВР Враца, РУ – Бяла Слатина, РУ – Козлодуй, РУ – Оряхово, РУ – Мездра , РУ – Роман/, ако имат постоянен адрес на територията на областта. Готовите документи се получават от същото звено където е подадено заявлението.


Удължаването на валидността на личните карти и паспорти /съгласно разпоредбите разпоредбата на §10 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение/ се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспорти са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.


Крайният  срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 /тридесет/ дни, след датата на изтичане валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20.00 /двадесет/ до 150.00 /сто и петдесет/ лева.


Работно време на сектор „Български лични документи“ при ОД МВР Враца


Сектор БДС при ОД МВР Враца – от 08.30ч. до 17.30ч.


РУ – Бяла Слатина, РУ – Козлодуй, РУ – Оряхово, РУ – Мездра, РУ – Роман от 08.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч.


11 юни 2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ОД МВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2021Г.


През месец май 2021г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 231 заявителски материала, при 326 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 174, спрямо 273 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 36,3 %. 
 

През май 2021 г., спрямо май 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Оряхово –  с 71,4%, РУ Козлодуй – с 65,2 %, Бяла Слатина – с 44,8%, РУ Роман – с 54,5%, РУ Враца – с 11,4%. В РУ Мездра регистрираните престъпления бележат равен брой.


По видове престъпления, през май 2021 спрямо май 2020 г., състоянието е следното: 


Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 44,6 % в сравнение с месец май 2020 год. Регистрираните престъпления за месец май 2021 г. са 56, при 101 през май 2020 г.
 
Престъпленията против личността – бележат увеличение със 19,1% в сравнение с месец май 2020 год. Регистрираните престъпления за месец май 2021 г. са 17, при 21 за май 2020 г.
 
Грабежи – няма регистрирани за месец май 2021 г., срещу  1 регистриран за месец май 2020 г.

Кражби – намаление с 59,5%. Регистрираните кражби за май 2021 г. са 32, срещу 79 за май 2020 г.
 
Измами – регистрирана е 3 измами за месец май 2021 г., срещу  4 за месец май 2020 г.
 
Умишлени убийства – регистрирано е 1 убийство за месец май 2021, за месец май 2020 г. няма.
 
Посегателства спрямо МПС – регистрирано е 1 престъпление за месец май 2021 г., срещу 3 за май 2020 г.
 
Палежи – 7 регистрирани за май 2021г. срещу 4 за май 2020 г.
 
Наркотици – 10 регистрирани за май 2021г. срещу 21 за май 2020 г.
          
При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 39 заявителски материала и са образувани 14 досъдебни производства. Съставени са 10 акта за установени административни нарушения. Иззети са 143 819 къса цигари без български акцизен бандерол и 171 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен.


Съгласно данните, през м. май 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 110 единици,  при 172 единици, отчетени през май 2020 г.
 

През месец май 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 46 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 512.


Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец май 2021 г.


През месец май 2021 г. в област Враца са регистрирани 61 пътно-транспортни произшествия, от които 17 са тежки. При катастрофите са убити 3-ма и ранени 23-ма граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 10 повече, загиналите с 1 повече, а ранените са с 8 повече.


През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 492 акта, и общо 5795 фиша  и клипа с установени нарушения на скоростния режим. Издадени са 167 бр. ЗППАМ.
  

Установени  са 39 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 104 глоби, за неправоспособност – 48, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 34
  

През месеца са прекратени регистрациите на 62 бр. МПС. Проведени са 28  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 28 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.


09 юни 2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОДМВР – ВРАЦА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 Г.

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

03.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Струпец, общ. Роман

 

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Старо село, общ. Мездра

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Царевец, общ. Мездра

 

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Брусен, общ. Мездра

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

04.06.2021 г.

10.00 ч.

с. Галиче, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – началник група ООРТПКОС

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

04.06.2021 г.

11.00 ч.

с. Мраморен, общ. Враца

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – началник група ООРТПКОС

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

10.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Боденец, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Крапец, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Върбешница, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Косталево, общ. Враца

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

17.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Три Кладенци, общ. Враца

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

17.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Девене, общ. Враца

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

17.06.2021 г.

11.00 ч.

с.Чирен, общ. Враца

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

28 май 2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ОД МВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2021Г.


През месец април 2021 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 221 заявителски материала, при 281 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 165, спрямо 223 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 26 %.

През април 2021 г., спрямо април 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Роман – с 76,9%, РУ Мездра – 30,8 %, РУ Враца – с 10,3%, Бяла Слатина – с 35,1%, РУ Козлодуй – с 57,1 %. Лек ръст се наблюдава в РУ Оряхово –  с 5,3%,

По видове престъпления, през април 2021 спрямо април 2020 г., състоянието е следното: 

Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 43,7 % в сравнение с месец Април 2020 год. Регистрираните престъпления за месец април 2021 г. са 49, при 87 през април 2020 г.

 Престъпленията против личността – бележат увеличение със 45,8% в сравнение с месец април 2020 год. Регистрираните престъпления за месец април 2021 г. са 13, при 23 за април 2020 г.

 Грабежи –два са регистрирани грабежи за месец април 2021 г., срещу  1 регистриран за месец април 2020 г.

Кражби – намаление с 53,4%. Регистрираните кражби за април 2021 г. са 34, срещу 73 за април 2020 г.

 Измами – регистрирана е 1 измама за месец април 2021 г., срещу  0 за месец април 2020 г.

 Умишлени убийства – регистрирано е по 1 убийство за двата отчетни периода.

 Посегателства спрямо МПС – регистрирано е по 1 престъпление за двата отчетни периода

 Палежи – 4 регистрирани за април 2021 г. срещу 3 за април 2020 г.

 Наркотици – регистрирани са по 16 престъпления за двата отчетни периода

           При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 35 заявителски материала и са образувани 12 досъдебни производства. Съставени са 9 акта за установени административни нарушения. Иззети са 143 819 къса цигари без български акцизен бандерол и 141 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен.

Съгласно данните, през м. април 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 104 единици,  при 141 единици, отчетени през април 2020 г.

  През месец април 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 53 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 401.

Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец април 2021 г.

През месец април 2021 г. в област Враца са регистрирани 74 пътно-транспортни произшествия, от които 14 са тежки. При катастрофите е убит един и ранени 16 граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 39 повече, няма загинали, а ранените са с 6 повече.

През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 468 акта, и общо 4506 фиша  и клипа с установени нарушения на скоростния режим. Издадени са 114 бр. ЗППАМ.

   Установени  са 40 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 106 глоби, за неправоспособност – 33, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 17

   През месеца са прекратени регистрациите на 34 бр. МПС. Проведени са 38  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 34 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

 

 

11 май 2021

ПРЕПОРЪКИ КЪМ АБИТУРИЕНТИТЕ

Балът е забавление! Шофирането е отговорност!


Абитуриентските празници са празници за всички. Те са свързани с дълги купони с приятели и почерпки с роднини и близки. Настроението дни наред е приповдигнато, а емоциите често са неконтролируеми. По време на тържествата всеки е склонен към компромиси, но сключването на „сделка“ със себе си за нарушаване на законите може да доведе до неприятности и помрачаване на настроение. Пренебрегването на Закона за движението по пътищата  и неправилното поведение на пътя може да се окажат опасни.

През 2018 г. по време на абитуриентските тържества са установени повече от 400 нарушения на водачи на превозни средства (ПС), превозващи абитуриенти, или на пътници в ПС. В над 150 от случаите участниците в движението по пътищата не са използвали обезопасителни колан. Установени са над 60 случая на неправилен превоз на пътници. Взети са повече от 610 мерки спрямо абитуриенти и превозващи ги шофьори, извършили нарушения на ЗДвП.

За да удължиш празничното настроение, „Пътна полиция“ съветва: 

Бъди разумен! Спазвай Закона за движението по пътищата

Информирай се за измененията в Закона за движението по пътищата

Твоята безопасност е най-важна, не я пренебрегвай

Празнувай, но се контролирай

Не прекалявай с алкохола

Не се дрогирай

Намери си шофьор за бала и след него

Ако сам ще шофираш, не пий алкохол

Не шофирай след употреба на наркотици

Ако не си правоспособен водач, не шофирай

Бъди отговорен пътник

При нужда позвъни на телефон 112

 

Бъди разумен! Спазвай Закона за движението по пътищата

Разпоредбите на Закона за движението по пътищата са в сила по всяко време. По време на баловете нарушенията най-често се документират с автоматизирани технически средства и системи и не се налага спирането на автомобилите на място. Помни, че няма ненаказани нарушители, но това може да се случи и след бала.

Информирай се за измененията в Закона за движението по пътищата

През 2018 г. Законът за движението по пътищата се промени, а част от промените влязоха в сила през 2019 г. Нарушенията на някои от разпоредбите водят до много сериозни последици – прекратяване регистрацията на превозното средство, отнемане свидетелството за управление на МПС на водача, лишаване на водача от право да управлява МПС, отнемане на контролни точки, глоба и др. Законът е стриктен и спрямо управлението на МПС от неправоспособни и от водачи с концентрация на алкохол в кръвта или след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Санкциите са сериозни и за собствениците на превозните средства, които са им ги предоставили. Ако пътниците не са поставили предпазен колан, наказанието е и за тях, и за техния шофьор. Не шофирай МПС, ако не си платил глобите си за предишни нарушения на Закона за движението по пътищата.

Твоята безопасност е най-важна, не я пренебрегвай

На първо място винаги поставяй собствената си безопасност! Никога не позволявай рисковото поведение на твоите приятели да те постави в риск от пътен или друг инцидент. Най-често по време на баловете се допускат следните нарушения:

- управление на МПС с превишена скорост;

- неправилно превозване на пътници (показване през прозорците или люковете; сядане върху рамките на вратите на автомобилите; изправяне от седалките на мотоциклетите без използване на опора; возене на повече пътници от броя на местата за сядане; неизползване на обезопасителен колан/каска);

- извършване на демонстративни и опасни маневри, при които неправилно превозваните пътници са застрашени от нараняване;

- отнемане на предимство на други участници в движението по пътищата;

- преминаване на червен сигнал на светофара;

- подаване на неразрешени светлинни и звукови  сигнали и агресивно поведение към останалите участници в движението по пътищата, главно към пешеходците;

- управление на МПС от неправоспособни водачи;

- управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Празнувай, но се контролирай

Празниците не скриват опасностите и не трябва да са оправдание за необмислено и рисково поведение. Емоциите и еуфорията водят до непредпазливост, безкритичност и опасна агресивност. Самоконтролът не пречи на настроението, но оставя повече спомени.   

Не прекалявай с алкохола и не се дрогирай

Мит е, че алкохолът и наркотиците повдигат настроението и те правят щастлив. Алкохолът има много странични ефекти, които се проявяват по различно време. Той изкривява възприятията и ако шофираш след употреба на алкохол, поведението ти може да бъде неадекватно (натискаш газта, а неочаквано се сблъскваш с препятствие, което уж е било далече; натискаш рязко спирачката, защото пред теб има препятствие, което всъщност е много далече; и др.). Алкохолното опиянение може да развали празника за всички в компанията.

Наркотичните вещества също имат различно въздействие. Те дават усещането за щастие, сила и непобедимост, за справяне с всички ситуации, за пренебрегване опасността или сериозността. Управлението на МПС след употреба на наркотични вещества може да има тежки последици.

Дори и да не шофираш ти, пътуването в автомобил с шофьор, употребил алкохол или наркотици, може да те постави в не една и две рискови ситуации заради „смелите“ решения, взети под влияние на изпития от водача алкохол или приетите от него наркотици.

Намери си шофьор за бала и след него

Най-добре е да имаш шофьор за празничното шествие с автомобили. Това може да е родител или друг близък. Не се доверявай и не се качвай в кола или на мотор при водач, който вече е пил или е дрогиран. Използвай, че си в центъра на вниманието и се изпълняват твоите желания – вземи решение, което ще направи бала незабравим. При нужда потърси съдействие от родителите или други близки.

Ако сам ще шофираш, не пий алкохол! Не шофирай след употреба на наркотици

Ако си правоспособен водач и сам ще шофираш по време на празниците, не пий алкохол. Ако все пак решиш да се забавляваш по този начин, намери предварително опитен водач с уговорката да остане трезвен. Не забравяй, че изпитият алкохол подвежда към взимане на „смели” решения, а крайният резултат е нежелан и неприятен.

Рисковете за катастрофа на пътя са големи не само за употребилия наркотици шофьор, но и за спътниците му и за останалите участници в движението по пътищата извън това превозно средство.

Спомените от бала ще са по-дълготрайни и приятни, ако не си употребил наркотици.

 

Ако шофьорът е с концентрация на алкохол в кръвта до 1,2 на хиляда, нарушението е административно, но ако концентрацията на алкохол в кръвта му е над 1,2 на хиляда, това е престъпление по Наказателния кодекс.

Освен че ще бъде наказан с глоба между 500.00 и 1000.00 лв., употребилият алкохол водач (при концентрация на алкохол в кръвта до 1,2 на хиляда) ще бъде лишен от право да управлява МПС между 6 месеца и 3 години; ще му бъде отнето свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността и ще бъде прекратена регистрацията на МПС за срок от 6 месеца до 1 година. Според нарушението се отнемат между 10 и 15 контролни точки.  

Водачът с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от 200.00 до 1000.00 лв.; отнема му се свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността и се прекратява регистрацията на МПС за срок от 6 месеца до 1 година.

Шофирането след употреба на наркотични вещества или техни аналози е престъпление. В тези случаи Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500.00 до 1500.00 лв. Освен че ще бъде осъден, на употребилия наркотични вещества или техни аналози водач ще бъде отнето свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността и ще бъде прекратена регистрацията на МПС за срок от 6 месеца до 1 година.

В Закона за движението по пътищата е предвидена глоба от 100.00 до 300.00 лв. и за тези, които са предоставили управлението на МПС на водач с концентрация на алкохол в кръвта на 0.5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Ако не си правоспособен водач, не шофирай

Ако все още не си достатъчно подготвен водач, но имаш правоспособност за управление на МПС, не демонстрирай уменията си точно по време на бала. Движението в колона, шофирането под влияние на приповдигнато настроение и по-силен шум от музика и емоционални викове изискват по-добри шофьорски умения, търпение и психологическа устойчивост. За неопитния водач рискът от попадане в критична ситуация в подобна ситуация е много по-голям.

Ако все още не си правоспособен водач, дори в момента да се обучаваш за това, не шофирай. Абитуриентският бал не е повод да се нарушава законът и не е основание контролните органи да правят компромиси.

Ако МПС се управлява от неправоспособен водач, се прекратява регистрацията на превозното средство за срок от 6 месеца до 1 година. В Закона за движението по пътищата е предвидена глоба от 100.00 до 300.00 лв. за неправоспособните водачи, но и за тези, които са им предоставили управлението на МПС.

Престъпление по Наказателния кодекс е, ако:

- управляваш МПС в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред (лишаване от свобода до 3 години и глоба от 200.00 до 1000.00 лв.);

- ако в едногодишен срок от наказването по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление извършиш същото деяние (лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500.00 до 1200 лв.);

- ако управляваш МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство (лишаване от свобода до 3 години и глоба от 200.00 до 1000.00 лв.).

Бъди отговорен пътник

Все по-често абитуриентите празнуват баловете си извън населените места, в които са училищата, а и в чужбина. Пътуването се извършва с организиран транспорт, най-често – с автобус. Всеки пътник трябва да познава отговорностите и максимално да ги поема, защото може да навреди на шофьора, на себе си и на всички останали пътници, а и на другите участници в движението извън автобуса.

Най-често пътуванията по празнични поводи са свързани с много емоции, говорене с по-висок тон от обичайното, говорене вкупом, силно слушане на музика, пеене, смях. Нерядко пътниците стават от местата си, стоят прави или сядат на облегалките на седалките. Почти никога не поставят обезопасителните колани, с които автобусите са оборудвани. Всички тези действия може да се окажат причина за нараняване при внезапно спиране или извършване на маневра, а също така и за настъпване на пътнотранспортно произшествие.

Важно е качването и слизането от автобуса да става на обособено за това място и само при напълно спряло превозно средство. Никога не се блъскай и не бързай да се качиш/слезнеш от автобуса. Може да се подхлъзнеш, да паднеш и да се нараниш, така и празникът ще бъде помрачен. Ако може, предварително определете кой къде и с кого ще седи на една седалка, за да не се налага да бързаш, за да заемеш желаното място.

Употребата на алкохол или други храни, напитки и вещества, които може да предизвикат у теб дискомфорт, е за предпочитане да бъде избегната. Ако ти става лошо при пътуване, преди път изпий хапче против гадене и повръщане, но вземи блистера със себе си, за да имаш и по обратния път.

Когато шофьорът спира за задължителна почивка, помни часа на потегляне, не се отделяй от групата, не се движи сам, движи се внимателно, защото използваните от автобусните шофьори паркинги са големи, на тях спират и паркират и други автобуси, камиони, леки автомобили и ако не си внимателен, може да бъдеш блъснат от друго движещо се в момента превозно средство.

Ако пътуваш зад граница с групата, запамети в телефона си номерата и адреса на българското посолство, телефона на ръководителя на групата и на шофьора, както и номера и марката на автобуса. Не забравяй да активираш услугата роуминг. Проучи кой е номерът за спешни повиквания в страната, чийто гост си. На никого не предоставяй личните си документи. Не се отделяй от групата и не подценявай съветите на организаторите, защото всяка страна има специфични обичаи, нарушаването на които може да доведе до неприятни последици.

При нужда позвъни на телефон 112 

Помагай си сам! Бъди внимателен и не се примирявай с нарушенията, които може да застрашат твоя живот и сигурността на движението по пътищата. Не забравяй, че винаги може да се обадиш на телефон 112 и да потърсиш помощ. Винаги бъди със зареден телефон, подсигури се и с телефонните номера на най-близките ти хора. Те ще ти помогнат по всяко време.

Отдел „Пътна полиция” –

Главна дирекция „Национална полиция”, 2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 май 2021

ЗАСИЛЕНИ ПРОВЕРКИ НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИТЕ

Контролните действия ще се извършват съвместно с ИААА в рамките на операция на ROADPOL


От днес до 16 май ще има засилени проверки на товарните автомобили и автобусите. Операцията се провежда на територията на цялата страна, както и във всички страни-членки на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция. У нас в проверките ще участват, освен екипи на Пътна полиция и на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация.


Основната причина за провеждането на полицейските операции за контрол над товарните автомобили и автобусите се основава на факта, че при възникване на тежко пътнотранспортно произшествие (ТПТП) с участието на товарни автомобили и автобуси, последиците и броят на загиналите и ранените е значително по-голям в сравнение с други ТПТП. В календара на ROADPOL подобни операции се провеждат 4 пъти в годината. За 2021 г. първата бе проведена в края на зимата – от 8 до 4 февруари. Предстоят още две аналогични операции, като едната е заложена в средата на лятото, а другата - в началото на есента.


По отношение на най-честите нарушения, които са установени при проверки от този тип, са неспазване на времето за почивка от водачите, неспазване на скоростните режими, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, както и претоварването на автомобилите.

10 май 2021