МВР

ОД Враца

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОДМВР – ВРАЦА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г

08 фев 2019

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

01.02.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Добролево, общ. Борован

 

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

01.02.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Борован, общ. Борован

 

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

01.02.2019 г.

11.30 ч.

 

с. Малорад, общ. Борован

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

06.02.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Хърлец, общ. Козлодуй

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

06.02.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Гложене, общ. Козлодуй

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

06.02.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Бутан, общ. Козлодуй

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

08.02.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Згориград, общ. Враца

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

08.02.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Нефела, общ. Враца

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

08.02.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Веслец, общ. Враца

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

19.02.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Кален, общ. Мездра

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

19.02.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Горна Кремена, общ. Мездра

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

19.02.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Долна Кремена, общ. Мездра

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

 08 февруари 2019 | 15:59