МВР

ОД Враца

 

ГРАФИК за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец Октомври 2019 г.

25 сеп 2019

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

02.10.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Добруша, общ. Криводол

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Иван Коцев – началник сектор ПП

02.10.2019 г.

10.45 ч.

 

 

с. Уровене, общ. Криводол

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Иван Коцев – началник сектор ПП

02.10.2019 г.

11.15 ч.

 

с. Осен, общ. Криводол

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Иван Коцев – началник сектор ПП

10.10.2019 г.

10.00 ч.

 

с.Фурен, общ. Криводол

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

10.10.2019 г.

10.45 ч.

 

с. Лесура, общ. Криводол

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

10.10.2019 г.

11.15 ч.

 

с. Галатин, общ. Криводол

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

17.10.2019 г.

10.00 ч.

 

с.Типченица, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Венцислав Александров – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

17.10.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Лютидол, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Венцислав Александров – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

17.10.2019 г.

11.15 ч.

 

с. Лютиброд, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Венцислав Александров – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

22.10.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Бърдарски

геран, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Иван Коцев – началник сектор ПП

Бойчо Благоев – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

22.10.2019 г.

10.45 ч.

 

с. Търнак, общ. Бяла Слатина

 

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Иван Коцев – началник сектор ПП

Бойчо Благоев – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

 25 септември 2019 | 15:42