МВР

ОД Враца

 

ГРАФИК за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец декември 2019 г.

29 ное 2019

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

04.12.2019 г.

10.00 ч.

 

с.Чирен, общ. Враца

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ВПД началник група ООРТПКОС

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

04.12.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Девене, общ. Враца

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ВПД началник група ООРТПКОС

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

04.12.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Три Кладенци, общ. Враца

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ВПД началник група ООРТПКОС

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

17.12.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Кален, общ. Мездра

 

Димитър Шейнов – началник сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

17.12.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Горна Кремена, общ. Мездра

 

Димитър Шейнов – началник сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

17.12.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Долна Кремена, общ. Мездра

Димитър Шейнов – началник сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

 29 ноември 2019 | 10:08