МВР

ОД Враца

 

02 юни 2020

Удължава се срокът за пререгистрация на автомобили с допълнително монтирани газови уредби


До 30 ноември 2020г. се удължава срокът  за регистрация на газови уредби на МПС, които работят с двигатели с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ.


Срокът, в който собственикът на превозното средство е длъжен да заяви промяната на данните за вида на горивото, настъпила след монтирането на уредба позволяваща работа на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, който изтича или  е изтекъл до 29 май 2020г., се удължава до 30 ноември 2020г.


Промяната  е обнародвана  в Държавен вестник, бр. 48/ 26.05.2020г.

Изображения

 02 юни 2020 | 16:51