МВР

ОД Враца

 

05 февруари 2019

Специализирана операция за спазване на правилата за движение от страна на пешеходците


До 15 февруари  на територията на цялата страна ще се проведе специализирана операция  по спазване на правилата за движение от страна на пешеходците.
Превантивните  и контролни дейности се налагат от факта, че често пъти пешеходци  биват блъскани  на обозначени за преминаване места/пътеки/, а една от причините  е неправилното  разбиране от страна на пешеходците, че имат  абсолютно  предимство при пресичане на платното  при  наличие  на пешеходна пътека.
Чрез представители на средствата за масово осведомяване, от Пътна полиция-Враца обърнаха внимание на пешеходците, че преди преминаване  на  пешеходна  пътека  са длъжни да се съобразят със скоростта  и  видимостта на приближаващите  автомобили.

 

Изображения

 05 февруари 2019 | 15:10