МВР

ОД Враца

 

ГРАФИК за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец Септември 2019 г.

23 авг 2019

 

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

12.09.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Хубавене, общ. Роман

Иван Коцев – началник сектор ПП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

12.09.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Струпец, общ. Роман

Иван Коцев – началник сектор ПП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

12.09.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Курново, общ. Роман

Иван Коцев – началник сектор ПП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

18.09.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Сираково, общ. Борован

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Иван Коцев – началник сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

18.09.2019 г.

10.45 ч.

 

 

с. Буковец, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Иван Коцев – началник сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

18.09.2019 г.

11.15 ч.

 

с. Нивянин, общ. Борован

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Иван Коцев – началник сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

25.09.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Старо село, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

25.09.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Царевец, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

25.09.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Брусен, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

27.09.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Паволче, общ. Враца

Петър Петров – ВПД н-к група в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

27.09.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Челопек, общ. Враца

 

Петър Петров – ВПД н-к група в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП


 23 август 2019 | 11:42