МВР

ОД Ямбол

 

Обява за стартиране на процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за 1 вакантна длъжност „системен оператор“ - по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, за РУ-Стралджа

01 юли 2020

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 01.07.2020 г. до 08.07.2020 г. (включително): от 11:00 ч. до 11:45 ч. и от 16:00 ч. до 17:15 ч.

 

На основание Заповед с УРИ 326з-1115/30.06.2020 г., Областна дирекция на МВР - Ямбол

ОТКРИВА

ПРОЦЕДУРА за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, за длъжността “системен оператор” по чл.67, ал.1, т.1 в „Администрация-РУ“ на Районно управление - Стралджа - 1 щ. бр.

1. Обява рег.№ 326р-10934 от 30.06.2020 г.
2. Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
3. Протокол с резултати от компютърен тест на кандидатите
4. Протокол за крайно класиране на кандидатите

 10 юли 2020 | 16:37