МВР

ОД Ямбол

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба, на основание МЗ 8121К-10519 от 12.11.2020 г.

13 ное 2020

Срокът за прием на документи на кандидатите е удължен до 11.01.2021 г. (включително): от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч.


Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 17.11.2020 г. до 06.12.2020 г. (включително): от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч.
1. МЗ 8121К- 10519 от 12.11.2020 г.
2. МЗ 8121К-11061 от 09.12.2020 г., за удържаване срока за приемане на документи
3. Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
4. Протокол за кандидатите допуснати до участие във втора част на етапа „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“ - „Писмено решаване на казуси“
5. Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване" - първа част
6. Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване" - втора част
7. Протокол за кандидатите допуснати до участие в етап "Заключително интервю"
8. Протокол за крайното класиране на участниците в канкурса

 09 април 2021 | 16:25