МВР

ОД Ямбол

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба, на основание МЗ 8121К-536 от 25.01.2021 г.

27 яну 2021

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 28.01.2021 г. до 16.02.2021 г. (включително): от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч.

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Ямбол на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 4 (четири) вакантни длъжности;
- младши автоконтрольор II – I степен – 2 (две) вакантни длъжности 

1. МЗ 8121К - 536 от 25.01.2021 г.
2. Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
3. Протокол за кандидатите допуснати до участие в етап "Психологично изследване" - първа част
4. Протокол за кандидатите допуснати до участие в етап "Психологично изследване" - втора част

 

 21 април 2021 | 16:22