МВР

ОД Ямбол

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба, на основание МЗ 8121К-6632 от 01.06.2018 г.

07 юни 2018

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 07.06.2018 г. до 26.06.2018 г. (включително): от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч.

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Ямбол за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Криминална полиция“

  1. Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
    - разузнавач VI – IV степен противодействие на престъпления в железопътния транспорт/ - 1 (една) вакантна длъжност;
  2. Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“
    - разузнавач VI – IV степен - 2 (две) вакантни длъжности.

Заповед №8121К-6632/01.06.2018 г.
Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване " - първа част
Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване"- втора част
Протокол за кандидатите допуснати до етап "Заключително интервю"
Протокол за изменение на Протокол за кандидатите допуснати до етап "Заключително интервю"
Протокол за крайно класиране на кандидатите

 14 септември 2018 | 09:52