МВР

ОД Ямбол

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба, на основание МЗ 8121К-6677 от 02.06.2020 г. / за една вакантна длъжност – „разузнавач“ в група ОАПС/

05 юни 2020

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 06.06.2020 г. до 25.06.2020 г. (включително): от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч.


1. Министерска заповед 8121К-6677 от 02.06.2020 г.
2. Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
3. Съобщение за промяна на датата за провеждане на следващия етап от конкурса
4. Протокол за кандидатите допунати до етап "Психологично изследване" - първа част
5. Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване" - втори етап
6. Протокол за кандидатите допуснати до етап "Заключително интервю" 
7. Протокол за крайното класиране на участниците в конкурсната процедура

 23 септември 2020 | 15:28