МВР

ОД Ямбол

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба, на основание МЗ 8121К-6682 от 02.06.2020 г. /за една вакантна длъжност – „разузнавач (ДПС)“ в РУ-Стралджа/

05 юни 2020

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 06.06.2020 г. до 25.06.2020 г. (включително): от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч.


1. Министерска заповед 8121К - 6682 от 02.06.2020 г.
2. Протокол за кандидатите дапуснати до участие в конкурсната процедура
3. Съобщение за промяна на датата за провеждане на следващия етап от конкурса
4. Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване" - първа част
5. Протокол за изменение на протокола с УРИ 326р-12284/22.07.2020 г., за допуснатите до етап "Психологично изследване" - първа част 
6. Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване" - втора част
7. Протокол за кандидатите допуснати до етап "Заключително интервю"
8. Протокол за крайното класиране на участниците в конкурсната процедура

 21 септември 2020 | 15:31