МВР

ОД Ямбол

 

2015 - 0002 Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.8 "а" от ЗОП, с предмет "Доставка на регистрационни табели за МПС и ремаркета теглени от тях"

17 ное 2015

Документи и информация:

1. Представяне на участника

2. Техическа спецификация

3. Ценова оферта

4. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП

5. Проект на договор

6. Публична покана

7. Писмо до СМО

8. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферти

9. Договор за обществена поръчка

10. Информация за извършени плащания по договора: към м.февруари 2016 г., към м.март 2016 г., към м.април 2016 г., към м.май 2016 г., към м.юни 2016 г., към м.юли 2016 г.,

 23 май 2017 | 17:38