МВР

ОД Ямбол

 

2016-0001 Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.8 "а" от ЗОП, с предмет "Следгаранционно техническо обслужване, текущ и авариен ремонт на служебните моторни превозни средства, числящи се към ОДМВР-Ямбол, с доставк...

14 апр 2016

2016-0001 Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.8 "а" от ЗОП, с предмет "Следгаранционно техническо обслужване, текущ и авариен ремонт на служебните моторни превозни средства, числящи се към ОДМВР-Ямбол, с доставка на необходимите за целта резервни части, агрегати, материали, масла, добавки, антифризи и консумативи, необходими за извършването им."

1. Публична покана

2. Документация

3. Съобщениe

4. Протокол от 09.05.2016 г. 

5. Договор № 326р-9818/ 01.06.2016 г.

Извършени плащания по договора: към м.октомври 2016 г., към м.януари 2017 г.,

 

 

 23 май 2017 | 17:38