МВР

ОД Ямбол

 

Обявяване на търг с явно наддаване за продажба на употребявана техника в РДПБЗН - Ямбол

14 авг 2018

на основание МЗ рег. № 8121з-945/06.08.2018 г.

     На основание заповед на министъра на вътрешните работи с рег. № 8121з-945/06.08.2018 г.  е обявен търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини числяща се на РДПБЗН - Ямбол.
...
 Оглед на техниката ще може да се извърши за времето от 24.08.2018 г. до 03.09.2018 г.  от 10,00 до 12,00 ч. на следните адреси:

            - гр. Ямбол, обект „Питомници ОДМВР - Ямбол”, м. „Старото летище”;

            - гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” № 57, РСПБЗН - Стралджа;

            - гр. Елхово, ул. „Огнеборец” № 1, РСПБЗН – Елхово;

            - гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 27.

            - гр. Ямбол, ул. „Ямболен” № 16, „Автотранспорт” ОДМВР – Ямбол.
...
Търгът ще се проведе на 04.09.2018 г. от 09,00 ч. в сградата на ОДМВР – Ямбол, ул. “Преслав” № 40
...
Заповед рег.№ 8121з-945/06.08.2018 г.
Протокол
Списък

 14 август 2018 | 14:50