МВР

ОД Ямбол

 

27 април 2021

АМВР – кандидатстудентска кампания за учебната 2021/2022 г.

Кандидатите за курсанти подават документи в ОДМВР по местоживеене в срок до 3 юни

Информация, свързана кандидатстудентската кампания, можете да намерите на интернет страницата на Академията на МВР в меню „Прием на курсанти, студенти и докторанти“.

Приемът на документи за кандидатстване в АМВР ще продължи до 3 юни 2021 г.


Изображения

 27 април 2021 | 11:50