МВР

ОД Ямбол

 

06 ноември 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец ноември 2019 г.

През месец ноември 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 14.11.2019 г. от 13:30 ч. в с. Кукорево;

                                на 14.11.2019 г. от 14:30 ч. в с. Тенево;

                                на 28.11.2019 г. от 13:30 ч. в с. Робово;

                                на 28.11.2019 г. от 14:30 ч. в с. Сламино;

                                на 28.11.2019 г. от 15:30  в с. Каравелово.

        

Община Елхово: на 07.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Лалково;

                              на 14.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Чернозем;

                              на 21.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Ружица;

                              на 28.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Попово.

 

Община Стралджа: на 19.11.2019 г. от 10:30 ч. в с. Джинот;

                                   на 21.11.2019 г. от 13:00 ч. в с. Каменец;

                                   на 26.11.2019 г. от 11:00 ч. в с. Първенец;

                                   на 28.11.2019 г. от 11:00 ч. в с. Иречеково.

 

 

 

 

Изображения

 06 ноември 2019 | 13:50