МВР

ОД Ямбол

 

11 октомври 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец октомври 2019 г.

През месец октомври 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 17.10.2019 г. от 13:30 ч. в с. Окоп;

                                на 17.10.2019 г. от 14:30 ч. в с. Ханово;

                                на 24.10.2019 г. от 13:30 ч. в с. Калчево;

                                на 24.10.2019 г. от 14:45  в с. Победа.

        

Община Елхово: на 10.10.2019 г. от 10:00 ч. в с. Кирилово;

                              на 17.10.2019 г. от 10:00 ч. в с. Малко Шарково;

                              на 24.10.2019 г. от 10:00 ч. в с. Изгрев;

                              на 31.10.2019 г. от 10:00 ч. в с. Гранитово.

 

Община Стралджа: на 09.10.2019 г. от 11:00 ч. в с. Атолово;

                                   на 15.10.2019 г. от 13:00 ч. в с. Чарда;

                                   на 17.10.2019 г. от 11:00 ч. в с. Лозенец.

 

 

 

 

 

Изображения

 11 октомври 2019 | 17:12