МВР

ОД Ямбол

 

18 юли 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец юли 2019 г.

През месец юли 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 05.07.2019 г. от 15:00 ч. в с. Меден кладенец;

                                на 05.07.2019 г. от 13:30 ч. в с. Ботево;

                                на 12.07.2019 г. от 13:30 ч. в с. Хаджидимитрово;

                                на 31.07.2019 г. от 14:15 ч. в с. Завой;

                                на 31.07.2019 г. от 15:30 ч. в с. Веселиново.

        

Община Елхово: на 04.07.2019 г. от 10:00 ч. в с. Пчела;

                              на 11.07.2019 г. от 10:00 ч. в с. Малко Кирилово;

                              на 18.07.2019 г. от 10:00 ч. в с. Дъбово;

                              на 25.07.2019 г. от 10:00 ч. в с. Шарково.

 

Община Стралджа: на 11.07.2019 г. от 11:00 ч. в с. Чарда;

                                    на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в с. Маленово;

                                    на 25.07.2019 г. от 11:00 ч. в с. Войника.

 

 

Изображения

 18 юли 2019 | 14:56