МВР

ОД Ямбол

 

05 октомври 2019

Полицаи и горски със съвмвестни инструктажи и проверките през новия ловен сезон

На 5 октомври, в деня на откриването на ловен сезон 2019/2020 г. за лов на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня полицейски инспектори по „Контрол на общоопасните средства“ при  ОДМВР – Ямбол  и представители  РДГ – Сливен са извършили инструктаж и проверки на ловни дружинки в областта. Проверени са общо 97 ловци. Установено е едно нарушение на Закона за лова и  опазване на дивеча. По случая е взето отношение по административен ред, съставен АУАН.
При инструктажа е акцентирано на основните правила за безопасно поведение:

  • участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;
  • стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;
  • стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.

Ръководителите на дружинките  и контролните органи са обърнали внимание за стриктно спазване  на мерките за биосигурност и дезинфекция за ограничаване на разпространението на болестта Африканска чума по свинете, както и да особено бдителни за откриване на умрели животни или такива с нетипично поведение.
От извършения анализ в сектор „КОС“ при ГД „Национална полиция“ най-честите причини за допуснати предишни инциденти са: стрелбата по шум или неясно видима цел, използване на сачми над 6 мм по време на групов лов на дива свиня, неправилно боравене с огнестрелно оръжие, самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя и употреба на алкохол и упойващи средства.
Съвместните проверки ще продължат през целия ловен сезон, съгласно утвърдения график.

Изображения

 05 октомври 2019 | 18:10