МВР

ОД Ямбол

 

17 март 2020

Въвеждане на противоепидемични мерки в структурите на ОДМВР-Ямбол с цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19

Във връзка с обявеното извънредно положение натеритория на Република България и заповед № РД-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването ОДМВР-Ямбол въвежда следните противоепидемични мерки в своите структури с цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19:

В помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция” към ОДМВР-Ямбол, се въвежда режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече от 2 човека, които да спазват отстояние не по-малко от метър един от друг.
Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние не по-малко от метър между обслужващи и обслужвани лица.

При извършване дезинфекция на помещенията временно ще се ограничава обслужването на граждани.

Изображения

 20 март 2020 | 15:12