МВР

ОД Ямбол

 

19 април 2019

Седмокласници от Обединено училище „Д-р Петър Берон” гр. Ямбол посетиха сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Ямбол

 

Днес, учениците, членуващи в клуб „Аз, гражданинът на Р.България“, с ръководител Ваня Танчева проведаха открито занятие на тема „Моят първи документ за самоличност“ в сградата на ОДМВР – Ямбол. Началник сектор „БДС“ Нели Василева  запозна младежите с условията за издаване на първи документ за самоличност. Тя  им разясни сроковете, реда и необходимите документи за заявяване на услугата, както и че е задължително присъствието на родителите при подаване на заявление за първи документ на малолетен или непълнолетен. Седмокласниците разгледаха образец на заявлението за издаване на български личен документ. Научиха какви документи за самоличност се издават от МВР, за какво служат документите и как да бъдат съхранявани. Запознати бяха и с реда, по който да съобщят в полицията в случай, че документът им бъде изгубен, унищожен или откраднат. С голям интерес учениците наблюдаваха демонстративното зеснемане на лицето на заявитела и полагането на неговия подпис. В края на занятието младежите с вълнение уточниха, че им предстои до края на годината да получат своите първи лични карти. Те благадариха на г-жа Василева за проведеното занятие и полезната информация.

Изображения

 19 април 2019 | 16:59