МВР

ОД Ямбол

 

15 май 2019

Звената „Български документи за самоличност“ ще работят и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

  

Служителите на звената „Български документи за самоличност“  в СДВР и ОДМВР в страната ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

МВР открива денонощна линия за сигнали за нарушения, свързани с изборния процес

Подаваната информация трябва да е относима към дейността на МВР по време на изборния процес

 

От днес /7 май/  до 27 май 2019 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия на МВР (телефон 02/982 22 32 и e-mail [email protected] ) за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Подаваните на откритата линия сигнали трябва  да са относими към дейността на МВР по време на изборния процес.

08 май 2019

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец май 2019 г.

През месец май 2019 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 09.05.2019 г.

от 09:30 часа в село Бояново, общ. Елхово;
от 11:30 часа в село Стройно, общ. Елхово;
от 14:00 часа в село Борисово, общ. Елхово. 

На 16.05.2019 г. 

от 09:30 часа в село Каменец, общ. Стралджа;
от 11:30 часа в село Поляна, общ. Стралджа;
от 14:00 часа в село Александрово, общ. Стралджа.

На 23.05.2019 г.

от 09:00 часа в село Скалица, общ. Тунджа;
от 10:30 часа в село Овчи кладенец, общ. Тунджа;
от 13:00 часа в село Генерал Тошево, общ. Тунджа;
от 14:30 часа в село Голям манастир, общ.Тунджа.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

15 май 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец май 2019 г.

През месец май 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 09.05.2019 г. от 13:00 ч. в с. Стара река;

                                на 09.05.2019 г. от 14:30 ч. в с. Козарево;

                                на 09.05.2019 г. от 16:00 ч. в с. Могила;

                                на 16.05.2019 г. от 13:00 ч. в с. Кабиле;

                                на 16.05.2019 г. от 14:15 ч. в с. Дражево;

                                на 16.05.2019 г. от 15:30 ч. в с Хаджидимитрово.

        

Община Елхово: на 09.05.2019 г. от 10:00 ч. в с. Стройно;

                              на 16.05.2019 г. от 10:00 ч. в с Мелница;

                              на 23.05.2019 г. от 10:00 ч. в с. Ружица;

                              на 30.05.2019 г. от 10:00 ч. в с. Воден.

 

Община Стралджа: на 09.05.2019 г. от 11:00 ч. в с. Поляна;

                                   на 16.05.2019 г. от 14:00 ч. в с. Александрово;

                                   на 30.05.2019 г. от 11:00 ч. в с. Първенец.

 

10 май 2019

ЗА ОД НА МВР ЯМБОЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача