МВР

ОД Ямбол

 

22 окт 2021

Служители от ОДМВР – Ямбол иззеха голямо количество наркотици от частен имот в село Ханово

Специализираната полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества, е проведена вчера от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“  и колегите им от РУ - Тунджа . В хода на полицейските действия е извършена проверка в имот, ползван от 34-годишен мъж. При процесуално-следствените действия са намерени и иззети около 15 килограма суха тревиста маса (листа и плодни връхчета), която на наркотест е реагирала на канабис. Намерени са и над 450 части от канабисови растения в процес на сушене и 5 изкоренени зелени растения. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.


В МВР е открита денонощна телефонна линия

На нея могат да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

До 15.11.2021, а при балотаж - до 22.11.2021 г. включително, в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail[email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.  Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на парламентарните и президентски избори.


15 окт 2021

8 349 заявления за български лични документи са приети в ОДМВР- Ямбол през изминалите два месеца

През настоящия месец изтича срока на валидност на 1781 лични карти, 420 паспорта и 752 свидетелства за управление на МПС (СУМПС). Към момента справката за месец ноември сочи, че с изтичащи срокове ще бъдат 2289 лични карти, 528 паспорта и 1024 СУМПС.

Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в 1-месечен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г.

Не е задължително да се подменят паспортите, но тези с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

В тази връзка напомняме:

            Всички българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:
            - сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;
            - гише „БДС“ в Районно управление Елхово;
            - гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.
Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията.

  • Българските лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.

  • Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
                - лична карта и паспорт;
                - дубликат на свидетелство за управление на МПС;
                - удостоверения за събития, свързани с издаването на документи.

  • За лица, които са трудно подвижни или неподвижни е възможно посещение на адрес от служители на сектор БДС за приемане на заявление за издаване на лична карта и паспорт.

 

Данни за приетите заявления за издаване на български лични документи от 01.08.2021 г. до 30.09.2021 г.:

- През месец август 2021 г. са приети заявления за 2380 лични карти, 1107 паспорти и 1019 СУМПС.
- През месец септември 2021 г. са приети заявления за 2175 лични карти, 676 паспорти и 992 СУМПС.


07 окт 2021

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец октомври 2021 г.

 

През месец октомври 2021 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

 

На 14.10.2021 г. 

от 09:30 часа в село Кирилово, общ. Елхово;
от 11:00 часа в село Трънково, общ. Елхово;
от 13:30 часа в село Изгрев, общ. Елхово;
от 15:00 часа в село Пчела, общ. Елхово.

 

На 21.10.2021 г. 

от 09:30 часа в село Болярско, общ. Тунджа;
от 11:00 часа в село Бояджик, общ. Тунджа;
от 13:30 часа в село Гълъбинци, общ. Тунджа;
от 15:00 часа в село Златаре, общ. Тунджа.

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.


06 окт 2021

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец октомври 2021 г.

 

През месец октомври 2021 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 07.10.2021 г. от 13:30 ч. в с.Хаджидимитрово;

                                на 07.10.2021 г. от 14:30 ч. в с. Дражево;

                                на 07.10.2021 г. от 15:40 ч. в с. Безмер;

                                на 28.10.2021 г. от 13:30 ч. в с. Генерал Инзово;

                                на 28.10.2021 г. от 14:40 ч. в с. Видинци;

                                на 28.10.2021 г. от 15:50 ч. в с. Миладиновци.

                 

Община Елхово:   на 21.10.2021 г. от 14:00 ч. в с. Чернозем.

                               

Община Болярово:  на 08.10.2021 г. от 14:00 ч. в с. Ситово;

                                    на 14.10.2021 г. от 14:00 ч. в с. Малко Шарково;

                                    на 28.10.2021 г. от 14:00 ч. в с. Жребино.

 

 

Община Стралджа: на 07.10.2021 г. от 11:00 ч. в с. Палаузово;

                                     на 14.10.2021 г. от 11:00 ч. в с. Воденичане;

                                     на 28.10.2021 г. от 11:00 ч. в с. Чарда.

 


06 окт 2021

ЗА ОД НА МВР ЯМБОЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО