МВР

БФПБЗН

 

ЗА БЮЛЕТИНА НА ФАКУЛТЕТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

През 1976 г. се поставя началото на издаването на бюлетина на факултет „Противопожарна охрана“ на Висшата специална школа „Георги Димитров“ – МВР.

В съдържанието му се откриват първите шест публикации по специализираната научна материя за нуждите на обучението във факултета. Акцентът в публикациите се поставя върху противопожарната защита на сградите, анализиране на причините за пожарите и спецификите на административнонаказателната дейност на органите за противопожарна охрана.

През 1999 г. преименуваният факултет „Пожарна и аварийна безопасност“ на Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност – МВР издава 18-ия брой на бюлетина, в който са отразени резултатите от научно-практическата конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на факултета. Докладите от конференцията в съдържателно отношение покриват цялата палитра от дейности, реализирани от органите за пожарна и аварийна безопасност. При изготвянето на докладите са използвани множество новаторски подходи за представяне на научните достижения на участващите в нея.

През 2009 г. излиза 21-вия брой на бюлетина на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Академията на МВР. Публикуваните статии отразяват не само научните търсения на авторите, но и третират проблемите от дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението. В част от статиите се обръща достатъчно внимание и на учебно-възпитателната работа с курсантите и студентите.