МВР

ОД Смолян

 

31 май 2019

Ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

На 30.05.2019 година от 10.00 часа  на “Амфитеатър” -  нов център гр. Смолян се проведоха съвместно:  общинско за община Смолян и  областно  за област Смолян ученическо състезание “Защита при  бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Мероприятията са  включени в Националния календарен план за извънучилищни дейности, който се утвърждава от министъра на образованието, младежта и науката и се предоставя на РУО и всички структурни звена в системата на средното образование. Основната цел  е подготовка на подрастващите за  правилно действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

 

            Състезанието премина на два етапа:  теоретическа и практическа част.

            На общинско ниво участваха шест отбора сформирани от училищата на територията на община Смолян:

                    СУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Смолян;  ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян; ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян; ОУ "Юрий Гагарин" гр. Смолян; ОУ "Иван Вазов"  гр. Смолян;  ОУ "Стою Шишков" с.Търън;

                 Класиране на общинското състезание:

                 І място: ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян;

                 ІІ място: СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Смолян;

                 ІІІ място: ОУ "Стою Шишков" с.Търън;

                 Отборите бяха наградени със  купи, медали и грамоти подсигурени от община Смолян.

                 На областно ниво участваха отборите класирали се на първо място от проведените общински състезания. В надпреварата взеха участие отборите от: община Смолян - ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян; община Баните - СУ "Христо Ботев" с. Баните; община Борино – СУ "Н. Й. Вапцаров",  с. Борино; община Девин  - СУ "Хр.Ботев" гр. Девин; община Доспат - ОУ  "Христо Ботев" с. Късак; община Мадан – СУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Върбина; община Рудозем  - СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем и община Чепеларе - СУ "Васил Дечев"  гр.Чепеларе;

                Класиране на областното състезание:

                 І място: СУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Борино, община Борино;

                 ІІ място: ОУ “Стою Шишков” гр. Смолян, община Смолян;

                 ІІІ място: СУ "Хр.Ботев", гр. Девин, община Девин;

        Отборите бяха наградени със купи, медали, грамоти и предметни награди подсигурени от РДПБЗН-Смолян.

                 Отборът на СУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Борино, община Борино придобива право за участие в националното ученическо състезание, което ще се проведе от 26,27 и 28 юни 2019 г. в гр. Стара Загора.

Спортът е по-добрия начин децата да пораснат

          На 29.05.2019 г.от 14.00 часа, в спортна зала   „Величко Чолаков“  гр. Смолян се проведе спортно състезание със седемдесет ученици от петите класове на всички училища в град Смолян  „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“ като част от Плана за действие по Националната стратегия за младежта  (2010-2020). Кампанията е насочена към превенция на правонарушения, извършени от младежи, част от приоритет  9 - „Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността“.
          Дейностите са заложени в изпълнение на сключено споразумение между Главна дирекция „Национална полиция“ и Съюза на пивоварите в Р България за сътрудничество и взаимодействие в превантивната кампания срещу употребата на алкохол сред подрастващите. Сътрудничеството и взаимодействието се състоят в реализиране на спортни дейности, с цел популяризиране на физическото възпитание и спорта сред младежите и ограничаване на извършените от тях престъпления и правонарушения. Организатори на проявата са Главна дирекция „Национална полиция“, Областна дирекция на МВР – Смолян, Регионално управление на образованието - Смолян. От Съюза на пивоварите в България са подсигурени много награди и изненади за всички участници.  Участниците и гостите на състезанията имаха възможност да наблюдават демонстрации на служители на МВР по различни направления на дейност, в това число пожарна безопасност, защита на населението, задържане на нарушител и други.  Нямаше победители или победени, а състезанието се превърна в празник с участието на гайдари, танцьори и спортисти. Всички деца бяха обявени за победители и получиха купи, медали и материални награди осигурени от  Съюза на пивоварите в  Р България. След приключване на мероприятието те имаха възможност да присъстват на различни демонстрации, представени от служители на ОД на МВР – Смолян.

30 май 2019

Kонкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г

На 21.05.2019г. приключи областният конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г. Комисия в състав председател  гл. инспектор Бечо Андреев Пойдовски – Началник сектор “ПиКД” към  РДПБЗН  – Смолян и членове ст. инспектор Бойка Тодорова Кирякова  – началник група „ПКиПД”, сектор “ПиКД” към РД ПБЗН – Смолян, инспектор ЗН Добрина Кисимова  към група “ПКиПД”, Мария Семерджиева – Началник на  РУО на МОН 

гр. Смолян и Георги Стойков  – уредник  научен архив към “Художествена галерия” гр. Смолян разгледа, оцени и класира представените рисунки от общинските конкурси  на  десетте общини , по категории и групи както следва:

            Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и  училищно образование.

 

            ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

            І място: Еввел Джамалов Ходжев – 7 г.

            ДГ “Мечта” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян

            І място: Дейниел Венциславов Сандев – 10 г.

             СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем, обл. Смолян

            ІІ място: Антония Младенова Дукатева -  10 г.

            ОУ “Юрий Гагарин” гр.Смолян, обл. Смолян

            ІІ място: Стоянка Вергилова Ковачева – 9 г.

            СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

            ІІІ място: Ясен Юлиянов Карамфилов – 10 г.

            ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

            ІІІ място:  Амира Шукриева Шалганова  – 8 г.

            ОУ “Христо Ботев” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян;

       

            Поощрителни награди:

           - Владислав Веселинов Татаров – 10 г.

            СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

           - Даниел Атанасов Пашов – 6 г.

            ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

           - Рая Стефанова Безергянова – 6 г.

            ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

           - Даная Бисерова Бояджева – 9 г.

            СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

 

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

             І място: Мелиса Венциславова Карамфилова – 13 г.

             ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

             І място: Веселина Юлианова Карамфилова – 13 г.

             ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

             ІІ място: Емили Венциславова Белева – 12 г.

             ОУ “Христо Ботев” с. Любча, община Доспат, обл. Смолян

             ІІ място: Лора Стефанова Рускова – 13 г.

            ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

             ІІІ място: Мирела Руменова Огнянова – 13 г.

             ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан

             ІІІ  място: Симона Веселинова Бръмчева – 11 г.

             ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните , обл Смолян

 

           Поощрителни награди:

           - Кристияна Десиславова Коруева – 11 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

              - Деан  Емверов Хайдушки  – 12 г.

              СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

              - Елиза Фейзиева Хайвазова  – 11 г.

              СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

             - Вихър Стоянов Чонев  – 13 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните, обл. Смолян

 

            ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

            І място: Елмира Бойкова Кехайова  – 16 г.

            СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

            І място: Мелиса Юлианова Лойтова   –  16 г.

            ПГИ “Карл Маркс” гр. Смолян, обл. Смолян

            ІІ място: Ванеса Красимирова Башева– 17 г.

            СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

            ІІІ място: Теодора Реджепова Кабадаиева – 14 г.

           СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

           ІІІ място: Лиляна Славчева Пашова  – 14 г.

           СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

           

               Поощрителни награди:

- Еманоела Бисерова Михайлова – 14 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Смилян, обл. Смолян

 

              Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

  ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

 

              ІІІ място: Ивалина Веселинова Атанасова – 11 г.

             НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

 

            Трета категория: Деца и ученици от училища  за деца със специални потребности и домове за  деца в неравностойно положение:

     ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

 

             І  място: Даная Валентинова Росенова  – 10 г.

             ДЦДМУ “Слънце” гр. Рудозем, обл. Смолян

             І  място: Бисер Ангелов Джуров   – 8 г.

             ЦПЛР ОДК  гр. Девин, обл. Смолян

            ІІ  място: Рая Илиева Гаджанакова  – 8 г.

             ЦПЛР ОДК  гр. Девин, обл. Смолян

            ІІІ място:  Самир Имиев Коджов – 7 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

            

            Поощрителни награди:

- Рубин Наимов Бекиров – 10  г.

             ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

- Рая Местанова Механчева – 9 г.

             ЦОП гр. Доспат, обл. Смолян

 

            ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

           

             І  място: Биляна Сергеева Къркелова  – 11 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

            ІІ  място: Милен Младенов Добрев – 13 г.

            ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

            ІІІ място:  Янис Софков Йорданов – 11 г.

            ЦОП гр. Неделино, обл. Смолян

            ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

             

           ІІ  място: Виолета Салихова Планкова  – 14 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

23 май 2019

„Работа на полицията в училищата“ 2019

На 14.05.2019 г.от 14.00 часа, в актовата зала на  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Смолян се проведе заключителното мероприятие по Националната програма „Работа на полицията в училищата“. Гости на състезанията бяха ст.комисар Николай Димов – директор на ОДМВР-Смолян, г-н Владимир Гърбелов – зам.-областен управител на Област Смолян, г-га Мария Семерджиева – началник на РУО – Смолян, гл.инспектор Костадин Бундов – началник на РУ-Смолян. Деца от петите класове от всички училища в Община Смолян участваха в състезание – викторина. Ученици от девет училища от община Смолян отговаряха на въпроси за пътната безопасност и безопасните игри през лятната ваканция, подаване на сигнал за престъпление и други. Първи в състезанието се класира отборът на ОУ „Иван Вазов“ – гр.Смолян, втори – отборът на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Смилян, а третият приз беше за отборът на домакините от СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Смолян. Първенците получиха плакети с логото на Националната програма „Работа на полицията в училищата“, игри и предметни награди. Всички петокласници от учебните заведения в Община Смолян получиха предметни награди.  Националната програма „Работа на полицията в училищата“ стартира през 2000 година и има за цел да засили  присъствието на полицейските служители в учебните заведения и запознаване на децата с теми, които да доведат до намаляване на противообществените прояви и престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни и повишаване на тяхната сигурност и безопасност. Инспекторите от „Детска педагогическа стая“ при РУ – Смолян работят по програмата от 2001 година, като за тези 18 години са подготвили хиляди деца и са им помогнали да изградят модели за безопасно поведение и реакция в опасна ситуация, както и уважение към реда и законността. Програмата е всеобхватен инструмент за обща превенция на за безопасност на деца и намира много добър прием от страна на родители, училищни власти и общественост. Работата по програмата създава у подрастващите модели на безопасно поведение и им помага да изградят умения за разрешаване на конфликти. Организатори на мероприятието са ОДМВР-Смолян и Община Смолян.

15 май 2019

„Детска полицейска академия“

На 29.03.2019г. 23-ма участници в „Детска полицейска академия“ – ученици в СУ „св.св.Кирил и          Методий“ гр.Смолян, посетиха Академията на МВР. За поредна година през учебната 2018/2019г. се проведе „Детска полицейска академия“  с ученици от девети клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смолян. Основната задача, която бе поставена при провеждането ѝ бе да се утвърди ценностно отношение на децата към закона и законосъобразното поведение. Детската полицейска академия даде възможност на младите хора да се запознаят с функциите на основните звена в МВР, както и да развие умението им да работят в екип. Друга цел на обучението бе да се формира негативно отношение към правонарушенията и правонарушителите сред обществеността и особено в училище, както и придобиване на умения и навици при вземане на решения, касаещи личната безопасност.

01 апр 2019

ЗА ОД НА МВР Смолян

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО