МВР

ОД Смолян

 
РУ - ДЕВИН

Районно управление  – Девин обслужва територията на община Девин, община Доспат и община Борино.

Адрес: 4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38
Телефон: 030412193
 e-mail: [email protected]

 

 

началник: гл. инсп.Здравко Абаджиев

Приемен ден - вторник от 10:00ч. - 12:00ч. 

Участък – Доспат обслужва територията на община Доспат.

Адрес: 4831 гр. Доспат, ул."Малтепе" № 3

Радослав Сираков

 

 

 

 

 

 

 

началник: инсп. Радослав Сираков


РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ: 

 

Район гр. Девин 

Полицейски инспектор Валентин Пехливанов

Валентин Пехливанов

обслужва микрорайон № 1 - обхваща централна градска част на град Девин, с граници: на запад от ул."Люляк" и площад "Възраждане", по течението на река Девинска по ул."Рила", ул. "Акация" до началото на ул."Велико Търново".

тел. 030412193

Приемна в гр. Девин
тел. 030412521

вторник:

10.00 - 12.00 часа

Приемна в гр. Девин
тел. 030412521

сряда:

13.00 - 15.00 часа

Приемна в кметство с. Брезе

четвъртък:

14.00 - 16.00 часa

Приемна в кметство с. Беден

вторник:

14.00 - 16.00 часа

Приемна в кв. Настан

сряда:

14.00 - 16.00 часа

 

Младши полицейски инспектор Явор Велинов Големанов

Явор Големанов

обслужва микрорайон № 2 , с  център гр.Девин и включва северната част на гр.Девин по поречието на р.Девинска с изключение на централната градска част влизаща в микрорайон № 1.

тел. 030412193

 

Младши полицейски инспектор Бисер Руменов Дуков

Бисер Дуков

обслужва микрорайон № 3, с център град Девин и включва южната част на гр.Девин по поречието на река Девинска.

тел. 030412193

 

Младши полицейски инспектор Николай Георгиев Каленов

Николай Каленов

обслужва микрорайон № 4, с център квартал Настан и включва кв.Настан и селата Беден и Брезе.

тел. 030412193


 

Селски район "Север" - обхваща район с граници: селата Михалково, Лясково, Селча, Осиково, Стоманово и Чуреково

Приемна в с. Михалково, тел. 030472330

вторник:

10.00 - 12.00 часа

Приемна в кметство с. Селча

сряда:

14.00 - 16.00 часа

Приемна в кметство с. Лясково

четвъртък:

14.00 - 16.00 часа

 микрорайон № 1 с център с. Михалково и включва селата Михалково и Осиково

Забележка: До назначаване на младши полицейски инспектор , с. Михайлково се обслужва от Мл.ПИ Веселин Корчев, а с. Осиково се обслужва от Мл. ПИ Пламен Ибишев           

 

Младши полицейски инспектор Веселин Данчев Корчев

Веселин Корчев

 обслужва микрорайон № 1 с център с. Михалково и включва селата Михалково и Осиково.

тел. 030412193

 

Младши полицейски инспектор Пламен Якимов Ибишев

Пламен Ибишев

 обслужва микрорайон № 3, с център село Лясково, и включва селата Лясково и Чуреково.

тел. 030412193


 

Селски район "Юг"

Полицейски инспектор Веселин Стефанов Чаушев

Веселин Чаушев

тел. 030412193

обслужва микрорайон № 1, с център с.Борино и включва селата Борино и Чала.

Приемна в с. Борино

вторник:

15.00 - 17.00 часа

 

четвъртък:

10.00 - 12.00 часа

Кметство с. Грохотно

сряда:

10.00 - 12.00 часа

Кметство с. Гьоврен

сряда:

13.00 - 15.00 часа

Кметство с. Триград

четвъртък:

10.00 - 12.00 часа

Кметство с. Буйново

вторник:

14.00 - 15.00 часа

Кметство с. Ягодина

вторник:

10.00 - 12.00 часа

 

Младши полицейски инспектор Златко Венциславов Арнаудов

Златко Арнаудов

микрорайон № 2 с център село Триград и включва селата Триград, Гьоврен, Жребово, Кестен, Водни пад. 

                                    

микрорайон № 3 с център село Грохотно и включва селата Грохотно, Тешел, Буйново, Ягодина и Кожари.

Забележка: До назначаване на Младши полицейски инспектор, селата Грохотно и Тешел се обслужват от Мл.ПИ Златко Арнаудов, а селата Буйново, Кожари и Ягодина се обслужват от ПИ Веселин Чаушев.
 

 

Район "Доспат"

Полицейски инспектор Фидан Чавдаров Чавдаров


Фидан Чавдаров

обслужва район община Доспат - обхваща район с граници - територията на Община Доспат

 

Приемна УП - Доспат

сряда:

10.00 - 12.00 часа

Приемна УП - Доспат

петък:

14.00 - 16.00 часа

Кметство - с. Змейца

сряда:

13.30 - 15.30 часа

Кметство - с. Късак

сряда:

13.30 - 15.30 часа

Кметство - с. Любча

вторник:

15.00 - 17.00 часа

Кметство - Барутин

вторник:

10.00 - 12.00 часа

Кметство - с. Црънча

четвъртък:

10.00 -12.00 часа

Кметство - с. Бръщен

четвъртък:

14.00 - 16.00 часа

Младши полицейски инспектор  Деян Севдалинов Филипов

Деян Филипов

Тел: 0301 35588

обслужва микрорайон № 1 с център гр. Доспат който включва северната част на гр. Доспат и включва селата Змеица, Късак и Любча

 

Младши полицейски инспектор  Венцислав Даниелов Милушев
Венцислав Милушев

 

Тел: 0301 35588

обслужва микрорайон № 2,с център гр. Доспат който включва южната част на град Доспат и селата Барутин, Чавдар, Бръщен и Црънча