МВР

ОД Смолян

 

Статистически данни

Статистически данни за състоянието на престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01-30.06.2019г.

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2018 - 31.12.2018г.

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.( *.XLS, 651K / 04.07.2018 г.)

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г.  ( *.XLS, 568K / 10.01.2018 г.)

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.(*.XLS, 642K / 11.07.2017г.)

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г. (*.XLS, 593K / 10.01.2017г.)

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г. (*.XLS, 635K /11.07.2016г.)

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.07.2015 - 31.12.2015г. (*.XLS, 806K / 08.01.2016г.)

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2015 - 30.06.2015г. (*.XLS, 805K / 07.07.2015г.)

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.07.2014 - 31.12.2014г. (*.XLS, 805К / 09.01.2015г.)

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2013 - 31.08.2014г. (*.XLS, 786K / 02.09.2014г. )