МВР

ОД Смолян

 

Директор Регионална дирекция "ПБЗН"- Смолян

КОМИСАР СИМЕОН АТАНАСОВ ЦЪРВУЛАНОВ

е роден на 07.02.1964 г. в гр. Чепеларе.

      Завършил е като курсант през 1990 година ВИ "Георги Димитров" - МВР София, факултет Противопожарна охрана – лейтенант – инженер от ПО
Назначен е в системата на МВР през 1990 година по заповед на министъра на ВР рег. №К-4124/ 28.09.1990 год.;
Изпълнява ръководна длъжност от септември 1998 година, когато е назначен за началник на районна служба "Пожарна и аварийна безопасност Смолян към РДВР Смолян.
От септември 2006 година е началник на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" Смолян към регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Смолян.
От 03.08.2015 г., комисар Симеон Атанасов Цървуланов е временно преназначен за директор на регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Смолян – МЗ рег. №8121К-2365/ 15.07.2015 г.
Със заповед на Министъра на вътрешните работи считано от 23.02.2016 г. е назначен за Директор на РД ПБЗН - Смолян / Заповед No 8121K-613/23.02.2016 г. /


 


 


Началник сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност":
Цветан Момчилов Стоилков;

Началник сектор "Превантивна и контролна дейност": Бечо Андреев Пойдовски;

Началници на районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" в област Смолян:

РСПБЗН Смолян:  Васил Георгиев Вълчев;
РСПБЗН Девин:  Йордан Стоянов Радев;
РСПБЗН Мадан:  Румен Златанов Дамянов;
РСПБЗН Златоград:  Севдалин Славчев Кехайов;
РСПБЗН Чепеларе:  ВПД Иван Несторов Еков ;
РСПБЗН Рудозем: Венцислав Асенов Шейков;
РСПБЗН Доспат: Росен Венциславов Горов;
РСПБЗН Пампорово: Чавдар Бисеров Кичуков;
РСПБЗН Баните: Веселин Росенов Младенов;