МВР

ОД Враца

 

11 юни 2021

Важно за гражданите, чийто лични документи изтичат през 2021 г.


Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. и  големия брой лични карти,  чийто срок изтича през 2021 г. ОД МВР Враца уведомява гражданите, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане на срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение,  гражданите могат да подадат заявления за лична карта и/или паспорт, във всяко звено „Български документи за самоличност“ на територията на област Враца  /ОД МВР Враца, РУ – Бяла Слатина, РУ – Козлодуй, РУ – Оряхово, РУ – Мездра , РУ – Роман/, ако имат постоянен адрес на територията на областта. Готовите документи се получават от същото звено където е подадено заявлението.


Удължаването на валидността на личните карти и паспорти /съгласно разпоредбите разпоредбата на §10 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение/ се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспорти са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.


Крайният  срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 /тридесет/ дни, след датата на изтичане валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20.00 /двадесет/ до 150.00 /сто и петдесет/ лева.


Работно време на сектор „Български лични документи“ при ОД МВР Враца


Сектор БДС при ОД МВР Враца – от 08.30ч. до 17.30ч.


РУ – Бяла Слатина, РУ – Козлодуй, РУ – Оряхово, РУ – Мездра, РУ – Роман от 08.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч.


РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ОД МВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2021Г.


През месец май 2021г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 231 заявителски материала, при 326 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 174, спрямо 273 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 36,3 %. 
 

През май 2021 г., спрямо май 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Оряхово –  с 71,4%, РУ Козлодуй – с 65,2 %, Бяла Слатина – с 44,8%, РУ Роман – с 54,5%, РУ Враца – с 11,4%. В РУ Мездра регистрираните престъпления бележат равен брой.


По видове престъпления, през май 2021 спрямо май 2020 г., състоянието е следното: 


Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 44,6 % в сравнение с месец май 2020 год. Регистрираните престъпления за месец май 2021 г. са 56, при 101 през май 2020 г.
 
Престъпленията против личността – бележат увеличение със 19,1% в сравнение с месец май 2020 год. Регистрираните престъпления за месец май 2021 г. са 17, при 21 за май 2020 г.
 
Грабежи – няма регистрирани за месец май 2021 г., срещу  1 регистриран за месец май 2020 г.

Кражби – намаление с 59,5%. Регистрираните кражби за май 2021 г. са 32, срещу 79 за май 2020 г.
 
Измами – регистрирана е 3 измами за месец май 2021 г., срещу  4 за месец май 2020 г.
 
Умишлени убийства – регистрирано е 1 убийство за месец май 2021, за месец май 2020 г. няма.
 
Посегателства спрямо МПС – регистрирано е 1 престъпление за месец май 2021 г., срещу 3 за май 2020 г.
 
Палежи – 7 регистрирани за май 2021г. срещу 4 за май 2020 г.
 
Наркотици – 10 регистрирани за май 2021г. срещу 21 за май 2020 г.
          
При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 39 заявителски материала и са образувани 14 досъдебни производства. Съставени са 10 акта за установени административни нарушения. Иззети са 143 819 къса цигари без български акцизен бандерол и 171 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен.


Съгласно данните, през м. май 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 110 единици,  при 172 единици, отчетени през май 2020 г.
 

През месец май 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 46 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 512.


Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец май 2021 г.


През месец май 2021 г. в област Враца са регистрирани 61 пътно-транспортни произшествия, от които 17 са тежки. При катастрофите са убити 3-ма и ранени 23-ма граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 10 повече, загиналите с 1 повече, а ранените са с 8 повече.


През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 492 акта, и общо 5795 фиша  и клипа с установени нарушения на скоростния режим. Издадени са 167 бр. ЗППАМ.
  

Установени  са 39 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 104 глоби, за неправоспособност – 48, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 34
  

През месеца са прекратени регистрациите на 62 бр. МПС. Проведени са 28  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 28 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.


09 юни 2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОДМВР – ВРАЦА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 Г.

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

03.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Струпец, общ. Роман

 

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Старо село, общ. Мездра

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Царевец, общ. Мездра

 

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Брусен, общ. Мездра

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

04.06.2021 г.

10.00 ч.

с. Галиче, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – началник група ООРТПКОС

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

04.06.2021 г.

11.00 ч.

с. Мраморен, общ. Враца

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – началник група ООРТПКОС

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

10.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Боденец, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Крапец, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Върбешница, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Косталево, общ. Враца

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

17.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Три Кладенци, общ. Враца

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

17.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Девене, общ. Враца

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

17.06.2021 г.

11.00 ч.

с.Чирен, общ. Враца

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

28 май 2021

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО