МВР

ОД Враца

 

09 апр 2021

От 19 часа тази вечер до 14 април ще бъде проведена специализирана полицейска операция за контрол по спазване на правилата за движение от водачи на двуколесни моторни превозни средства


 
Основната цел на операцията е намаляване на жертвите на пътя с участието на мотоциклетисти. Пътните полицаи ще извършват масови проверки за наличие на свидетелство за управление на МПС, валидността му за категорията към която спада управлявания мотоциклет, за употреба на наркотични вещества и алкохол, за поставянето на табели на определението за това места, както и за замърсени табели, за техническата изправност на мотоциклетите, за ползването на защитни каски.
Водачите, които управляват мотоциклет чиито табели с регистрационен номер не са поставени на определените за това места, се наказват с  лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лева.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОД МВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2021Г.

     

През месец март 2021г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 231 заявителски материала, при 241 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 171, спрямо 203 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 15,8 %.
 През март 2021 г., спрямо март 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Роман – с 57,9%, РУ Мездра - 50 %, РУ Оряхово –  с 16,7%, РУ Враца – с 11,8%, Бяла Слатина – с 7,1%, РУ Козлодуй – с 4,2 %.
По видове престъпления, през март 2021 спрямо март 2020 г., състоянието е следното: 
Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 44 % в сравнение с месец Март 2020 год. Регистрираните престъпления за месец март 2021 г. са 51, при 91 през март 2020 г.
 Престъпленията против личността – бележат увеличение със 73% в сравнение с месец март 2020 год. Регистрираните престъпления за месец март 2021 г. са 19, при 11 за март 2020 г.
 Грабежи –няма регистрирани грабежи за месец март 2021 г., срещу  4 регистрирани за месец март 2020 г.
Кражби – намаление с 45%. Регистрираните кражби за март 2021 г. са 39, срещу 71 за март 2020 г.
 Измами – регистрирани са 3 измами за месец март 2021 г., срещу  4 за месец март 2020 г.
 Умишлени убийства – няма регистрирани убийства за двата отчетни периода.
 Посегателства спрямо МПС – няма регистрирани престъпления за месец март 2021 г., срещу 3 за същия период на 2020 г.
 Палежи – 2 регистрирани за март 2021 г. срещу 5 за март 2020 г.
 Наркотици – регистрирани са 13 бр. за месец март срещу 21 за март 2020 г.
При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 27 заявителски материала и са образувани 7 досъдебни производства. Съставени са 8 акта за установени административни нарушения. Иззети са 2739 къса цигари без български акцизен бандерол и 97 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен.
Съгласно данните, през м. март 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 105 единици,  при 125 единици, отчетени през март 2020 г.
  През месец март 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 68 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 683.
Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец март 2021 г.
През месец март 2021 г. в област Враца са регистрирани 57 пътно-транспортни произшествия, от които 14 са тежки. При катастрофите е убит един и ранени 16 граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 8 повече, загиналите са с 1 по-малко, а ранените са с 2 повече.
През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 538 акта, и 4259 фиша. Издадени са 216 бр. ЗППАМ.
   Установени  са 39 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 135 глоби, за неправоспособност – 33, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 26
   През месеца са прекратени регистрациите на 31 бр. МПС. Проведени са 40  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 54 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

07 апр 2021

ОД МВР ВРАЦА С ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНА НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

В ОДМВР – Враца е сформиран щаб, който координира действията си с всички ведомства и институции, имащи отношение към изборния процес.  За връзка с гражданите, от 8 март работи денонощна телефонна  линия 02/ 90 112 98. На нея, както и на e-mail  [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към ангажиментите на МВР в изборния процес. Създадена е необходимата организация за ускорено издаване на лични документи. Направено е всичко, за да могат граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) поради изгубване, открадване, повреждане, унищожение или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В тази връзка Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа - в зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 2 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. Това удостоверение служи единствено и само за упражняване правото на глас, но не и като легитимация пред други органи. Решението на ЦИК е, че граждани с изтекли по време на извънредното положение документи за самоличност, могат да упражнят правото си на глас, като се легитимират с тях.  Служители на РДПБЗН – Враца са извършили проверки на  местата и обектите, в които ще бъдат провеждани изборите и ще бъдат обособени секциите. Специално внимание е обърнато за наличието на уреди за пожарогасене и възможността за евентуална евакуация на пребиваващите в сградата по време на изборите, в случай на инцидент. Инструктаж е проведен и с на членовете на РИК, секретари на общини и председатели на СИК, по спазване на изискванията за пожарна безопасност.

02 апр 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще съдейства на гражданите без валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите.

 

Сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР Враца ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

Служителите ще работят и на 04 април 2021 г. от 08.30 до 19.30 часа

Предприети са действия с цел българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен [зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В седмицата преди 04 април 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, Дирекция „Български документи за самоличност” е създала следната организация за работа:

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 3. За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 30 март 2021 г. до 03 април 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. ц на 04 април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периоды на 03.04.2021 г. (събота) и на  04.04.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР,

  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

   З. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

   Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

   УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 04 АПРИЛ 2021 Г.

    


24 мар 2021

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО