МВР

ОД Враца

 

Приемни дни районни инспектори

 


1. Инспектор Владислав Павлов Лазаров - ПИ

с. СЕЛАНОВЦИ:      Понеделник   -10.00-12.00 часа.

                                               Петък              -13.00-15.00 часа.

            ПРИЕМНА:                в кметството.           

 

            2. Мл. експерт Емил Димитров Петров-Мл.ПИ

с. СЕЛАНОВЦИ:      Вторник         10.00-12.00 часа.

                                   четвъртък       10.00-12.00 часа.

ПРИЕМНА:               в кметството

 

            3. Мл. експерт Росен Петков Данов-Мл.ПИ

            с. ОСТРОВ:               Вторник         13.00-15.00 часа

                                              Четвъртък        10.00-12.00 часа

                ПРИЕМНА:                в кметството

 

4.Мл. експерт Тихомир Иванов Хубенов-Мл.ПИ

            С. ГАЛОВО:              Вторник         13.00-15.00 часа

            с. ГОРНИ ВАДИН    Четвъртък      13.00-15.00 часа

                с. ДОЛНИ ВАДИН    Сряда             13.00-15.00 часа

ПРИЕМНА:                в кметствата

 

5. Инспектор Ангел Георгиев Цанев – ПИ

ГР.ОРЯХОВО:          Вторник         15.00-17.00часа

            ПРИЕМНА:                гр.Оряхово ул.”Коста Лулчев” №20 ет.1

            с. ЛЕСКОВЕЦ:          Петък              10.00-12.00 часа

ПРИЕМНА:               кметството

 

           

УЧАСТЪК - МИЗИЯ

           

            1.Инспектор Мартин Силвиев Марков  - ПИ

            гр. МИЗИЯ:               Петък             13.00-15.00 часа.

            с. ВОЙВОДОВО       Четвъртък      10.00-12.00 часа

            ПРИЕМНА:                в У-Мизия и в кметство с. Войводово

 

2.Мл. експерт Венелин Иванов Ангелов-Мл.ПИ

            гр. МИЗИЯ:               Понеделник   13.00-15.00 часа.

            с. САРАЕВО             Четвъртък      10.00-12.00 часа

            ПРИЕМНА:                в У-Мизия и в кметство с. Сараево

 

3. Мл. експерт Георги Вълчков Цуров-Мл.ПИ

            с. КРУШОВИЦА:      Вторник         10.00-12.00 часа.

                                               Петък              13.00-15.00 часа.

            ПРИЕМНА:                в кметството

 

           

4. Мл. експерт Цветослав Георгиев Венелинов  – Мл. ПИ

            с. СОФРОНИЕВО:   Понеделник   13.00-15.00 часа.

                                               Четвъртък     10.00-10.00 часа

ПРИЕМНА:               в кметството

 

5. Мл. експерт Георги Цветанов Генов – Мл. ПИ

          с. ЛИПНИЦА         Понеделник        13.00-15.00 часа.

                                   Четвъртък     10.00-12.00 часа

ПРИЕМНА:               в кметството