МВР

ОД Враца

 

РУП Козлодуй

Адрес: гр. Козлодуй  ул. „Освободител” №48 А

пощенски код: 3320

служебен телефон: 0973/80420

 Началник

IVMS

Ивайло Мирославов Стоянов е роден на 10.12.1970 г. в гр. Смолян, обл. Смолян.  Завършил е през 2005 година в Национална спортна академия „Васил Левски” - София, специалност „Физическо възпитание”, с образователно - квалификационна стенен „бакалавър“. Ивайло Мирославов Стоянов е назначен в системата на МВР на 19.01.1993 г. Заемал е последователна различни младши изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности. На 16.09.2019 г. съгласно заповед на министъра на вътрешните работи, рег. № 8121К-12155/12.09.2019 г., главен инспектор Ивайло Мирославов Стоянов е преназначен на ръководна длъжност НАЧАЛНИК IIІ степен на Районно управление - Козлодуй при Областна дирекция на МВР - Враца.

 

 

 


Служебен телефон: 0973/89610

Приемен ден: Четвъртък 14.00- 16.00 ч.

 

 

 

 

 

 

Районни инспектори

 

Приемни дни и часове на ръководителите в РУ-Козлодуй

Длъжност Приемен ден Часове за прием
Началник сектор КП  четвъртък  10:00 до 12:00
Началник сектор ОП   сряда  10:00 до 12:00
Началник УП Хайредин понеделник  14:00 до 16:00