МВР

ОД Плевен

 

07 апр 2020

Предприемане на мерки за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи през 2020 година

Юридическите и физическите лица нека изпращат документите по Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за осигуряване на пожарната безопасност при дейности в земеделски земи по електронен път или на пощенските адреси на районни служби при РДПБЗН

 

От РДПБЗН – Плевен напомнят на юридическите и физическите лица (ръководители на фирми и земеделски кооперации, арендатори, частни земеделски производители и ползватели на земеделски земи), че е необходимо да предоставят до края на месец април 2020 година схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници. Това задължение е регламентирано в чл.13 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. и с него се цели осигуряване на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи при прибиране и съхранение на зърнено-житни култури.
Предвид въведеното извънредно положение в страната и наложените мерки за ограничаване на контактите е препоръчително изискващите се схеми да се изпращат в РДПБЗН – Плевен на електронен адрес
[email protected] , на пощенски адрес: гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31 или до съответната РСПБЗН, като информацията с адресите за кореспонденция е публикувана на адрес: www.mvr.bg/pleven или на Фейсбук страницата www.facebook.com/plevenFirefighter .

Спазвайте противоепидемичните мерки

 

Продължават проверките на служителите от ОДМВР – Плевен за стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Призоваваме жителите на областта, завърнали се от чужбина да спазват задължителната 28-дневна домашна карантина, за да не попаднат под наказателно преследване. За установени такива случаи се образуват досъдебни производства за престъпление, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс. До 31 март служители от ОДМВР – Плевен са образували 18 досъдебни производства.

Засилени полицейски проверки има в паркове и пешеходни зони в цялата област. За констатирани нарушения на чл. 209а от Закона за здравето се съставят актове. В екипите, които следят за прилагането на противоепидемичните мерки участват служители на Охранителна полиция при ОДМВР – Плевен и Плевенски общински инспекторат. До отмяната на извънредното положение, който наруши противоепидемичните мерки въведени от министъра на здравеопазването се наказва с глоба. За установените нарушители – физически лица тя е в размер на 5 000 /пет хиляди /лева, а за еднолични търговци или юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева. До 31 март служители от ОДМВР – Плевен са съставили 59 акта.

Продължават стриктните проверки на изградените контролно-пропускателни пунктове в областта. Допуска се влизане и излизане само при неотложна необходимост. Препоръчваме на пътуващите, декларациите да бъдат попълнени, за да не се губи време при контрола.

Припомняме, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение се удължава срокът на валидност на личните документи, които изтичат в периода 13 март до 31 октомври 2020 г., с 6 месеца. Ако имате неотложна нужда да смените личните си документи, спазвайте задължително противоепидемичните мерки.

 

01 апр 2020

Временно се преустановяват срещите на мобилните екипи от служители на ОДМВР - Плевен с жители на плевенска област

При въпроси, свързани със сигурността и обществения ред гражданите и органите за местно самоуправление нека търсят съдействие от началниците на РУ при ОДМВР-Плевен

В условията на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, се налага необходимостта от временно преустановяване на срещите на мобилните екипи от служители на ОДМВР - Плевен с жителите на малки населени места в областта. Усилията на насочени към неотложните мерки и действия за предотвратяване на разпространението на коронавируса. При въпроси, свързани с обществения ред и сигурността, гражданите, техните организации, както и органите за местно самоуправление да търсят съдействие от началниците на районните управление на МВР в област Плевен.

31 мар 2020

В област Плевен полицията състави над 16 акта за разходки по паркове и градини и струпване на хора

Започват глобите по чл. 209а от Закона за здравето за установените нарушители, които не спазват противоепидемичните мерки в условията на извънредно положение

 

Засилени полицейски проверки има в Плевен в паркове и пешеходни зони. Жители на областта са нарушили заповедта на здравния министър за спазване на противоепидемичните мерки и са излезли на разходка. За констатирани нарушения на чл. 209а от Закона за здравето са съставени над 16 акта. В екипите, които следят за прилагането на противоепидемичните мерки участват служители на Охранителна полиция при ОДМВР – Плевен и Плевенски общински инспекторат. До отмяната на извънредното положение, който наруши противоепидемичните мерки въведени от министъра на здравеопазването се наказва с глоба. За установените нарушители – физически лица тя е в размер на 5 000 /пет хиляди /лева, а за еднолични търговци или юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева.

30 мар 2020

ЗА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО