МВР

ОД Плевен

 

РУ - Гулянци

Район на действие: територията на Община – Гулянци, състояща се от гр. Гулянци и 11 села с прилежащите им землища: с.Сомовит, с.Долни Вит, с.Милковица, с.Шияково, с.Ленково, с.Крета с.Брест, с.Гиген, с.Искър, с.Загражден и с.Дъбован

Адрес и телефон: гр. Гулянци, ул. “Васил Левски” № 28; тел.06561/2223,
ел.поща: [email protected]

ВПД Началник
Ивайло Бельовски
приемен ден: вторник и четвъртък от 10:30 ч. до 12:00 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в гр. Гулянци – сградата на РУ – Гулянци, ет.2, стая № 2; понеделник от 14:00 ч. до 15:00 ч., сряда от 10:00 ч. до 11:00 ч., петък от 15:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Сомовит – ет. II, стая № 6 в Кметството;  вторник от 10:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Долни Вит – ет.2 в Кметството;  сряда от 11:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Милковица – ет.2 в Кметството;  сряда от 13:00 ч. до 14:00 ч.
приемна в с.Шияково – стая № 3 в Кметството;  петък от 10:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Ленково – ет. II, стая № 3 в Кметството;  петък от 11:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Крета – ет. II, стая № 4 в Кметството;  понеделник от 16:00 ч. до 17:00 ч.
приемна в с.Брест – ет. II, стая № 5 в Кметството;  вторник от 10:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Гиген – в бившата здравна служба; вторник от 10:00 ч. до 11:00 ч. 
приемна в с.Искър – стая № 2 в Кметството;  вторник от 13:00 ч. до 14:00 ч.
приемна в с.Загражден – ет.2, стая № 8 в Кметството;  четвъртък от 11:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Дъбован