МВР

ОД Плевен

 

Банкова сметка на РДПБЗН – Плевен

IBAN: BG96UBBS80023112509310
Банков код: UBBCBGSF

 

Възможност за извършване на касово плащане чрез ПОС терминално устройство

Център за административно обслужване (Деловодство) в РДПБЗН – Плевен на адрес: п. к. 5800, гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 31; Работно време на звено за административно обслужване: Понеделник – Петък от 8,30 ч. до 17,30 ч.