МВР

ОД Плевен

 

Отдел “Охранителна полиция”

Основни задачи
- Осъществяване на охрана на обществения ред, борба с престъпността, конвойна дейност, контрол над общоопасните средства, профилактична дейност по отстраняване причините и условията за извършване на престъпления и нарушения на обществения ред, издаване на  разрешения и осъществяване на контрол по осъществяването на частна охранителна дейност, охрана на масови мероприятия
- Осъществяване на дейности по осигуряване безопасността на движението по пътищата, пътния контрол и организацията на движение, подготовка и провеждане на изпити, издаване на свидетелства за правоуправление, водене на отчет водачите на МПС, ППС, пътно - транспортните произшествия и последиците от тях, административно - наказателна дейност по ЗДвП, взаимодействие с митнически, данъчни и други органи, ведомства и асоциации с цел ограничаване на престъпленията, свързани с МПС.