МВР

ОД Плевен

 

Новини

Информация за гражданите с изтичащи български лични документи през 2020 година и 2021 година

През 2020 година и 2021 година в звената на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Плевен предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на ОДМВР - Плевен, както следва:

Период

Лични карти

Паспорти

СУМПС

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

Януари

54

3765

406

730

146

2414

Февруари

68

2941

399

856

107

2220

Март

97

3312

586

743

143

1605

Април

467

2383

616

824

378

1435

Май

871

2366

612

793

944

1413

Юни

2340

2273

823

926

2077

1414

Юли

2810

2373

1120

1249

2082

1241

Август

2943

3636

1604

1154

2071

1834

Септември

3331

3685

1036

875

1664

1944

Октомври

4414

4498

719

621

3104

2423

Ноември

4053

4452

604

599

2173

2546

Декември

4057

4044

599

511

1971

1676

Общо:

25505

39728

9124

9881

16860

22165

Общо за 2010-2019г.:

1366

38863

7206

Забележка: Данните са актуални към 31.05.2020 г.

От справката е видно, че голям брой изтичащи лични карти през 2020 г. има през месеците от юни до декември. Увеличаване на приема на заявления се очаква в края на годината, когато ще изтече и 6-месечното удължаване на валидността на документите, което бе прието във връзка с извънредното положение.

Припомняме, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона, срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца. Трябва да се има предвид, че в посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

 За да се постигне по-равномерно натоварване на звената БДС и с цел предотвратяване образуване на големи опашки, в ОДМВР - Плевен е създадена организация за предсрочната подмяна на документите за самоличност.

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /град Плевен, улица „Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР-Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

26.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС-Плевен

65

57

43

45

210

01 РУ Плевен

66

68

65

64

263

02 РУ Плевен

65

65

43

49

222

РУ Белене

8

14

13

8

44

РУ Гулянци

2

3

4

1

10

РУ Д.Митрополия

11

12

9

7

39

РУ Долни Дъбник

16

7

8

3

34

РУ Кнежа

15

14

8

8

45

РУ Левски

27

19

17

20

83

РУ Никопол

19

2

11

9

41

РУ Пордим

15

9

12

4

40

РУ Червен бряг

19

13

13

8

53

Общо:

329

283

246

226

1084

 

 

 

04 юни 2020

В резултат на предприети съвместни действия, криминалисти на СДВР и Плевен задържаха двама мъже, извършили престъпление на територията на Плевен

Полицейските действия са осъществени със съдействието на ГДНП, под ръководството на прокуратурата

На 1 юни в 22.50 часа в полицията в Плевен бил получен сигнал за разбит фирмен склад в областния град на улица „Дойран“. Веднага на място е изпратен екип от разследващ полицай, експерт и служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР - Плевен. Извършен е оглед. Установено е, че неизвестните проникнали в сградата след разбиване на вратата на терасата, от шкафче в едно от офисните помещения отнели наличната сума и избягали.
За престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3 от НК било образувано досъдебно производство. В хода на предприетото незабавно разследване, в което се включили криминалисти на ГДНП и колегите им от СДВР, двамата извършители 51-годишен и 46-годишен,  с множество криминални регистрации, били засечени и задържани в близост до хотел на Околовръстния път. Те се придвижвали с  "Шкода Октавия". При извършена проверка на лекия автомобил е открита парична сума с различен номинал и прикрепен към една от пачките отчетно-счетоводен документ с фирмени данни. Открита е специална техника за неутрализиране на СОТ.  Лицата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР и са конвоирани до ОДМВР - Плевен. Те са привлечени и разпитани в качеството на обвиняеми. С постановление на прокурор от РП – Плевен им е взета мярка задържане за срок до 72 часа. Приведени са в ОЗ "Арести" към Затвора - Плевен. Работата по случая продължава под ръководството и контрола на прокуратурата в Плевен.

 

03 юни 2020

Стартира специализирана полицейска операция за подобряване безопасността и организацията на движението по пътищата

 

 
С цел недопускане на тежки пътно-транспортни произшествия с ранени и загинали в малките населени места днес от 17 часа до 20 часа на 31 май на територията на цялата страна ще се проведе специализирана полицейска операция. На територията, обслужвана от ОДМВР – Плевен, по време на акцията ще бъдат включени всички налични технически средства, а контролът за скоростта ще се извършва както през деня, така и през нощта. Ще се осигури присъствие на максимален брой служители с правомощия за контрол на движението по пътищата, включително и от звената „Охранителна полиция“, с цел осигуряване на безопасното придвижване на гражданите. Ще се увеличи контролът в малките населени места за недопускане управлението на МПС от неправоспособни водачи, в т.ч. малолетни и непълнолетни. При наличие на данни за предоставяне управлението на МПС в нарушение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата спрямо нарушителите ще се предприемат мерки по административен ред. Дейността на полицейските служители е съобразена със следните показатели – неправилен превоз на пътници, в т.ч. над определения брой места; неизползване на обезопасителните системи, колани, каски; отнемане предимство на пешеходец; отнемане на предимство на ППС, неспазване на пътните знаци и пътната маркировка; неправилно изпреварване; нарушаване на скоростните режими; проверка за недопускане управление на МПС от неправоспособни водачи; проверка за недопускане управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози; проверка за спазване на задължението за движение на пътни превозни средства по пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, след заплащане на такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата.

29 май 2020

Сирени за 2 юни

По традиция на 2 юни в 12 часа сирените в Плевен, както и в цялата страна излъчват акустичен сигнал "Въздушна опасност" в продължение на 2 минути

Почитане паметта на загиналите за свободата на България и деня на Ботев, чрез провеждане на тест на сиренна система на 02.06.2020 година  в 12:00 часа
С решение №211/31.05.1993 година на Министерския съвет, 2-ри юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.
В тази връзка и в изпълнение на чл.34 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година, изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 година, на 02.06.2020 година в 12:00 часа ще се проведе тест със сиренната система.
Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) в продължение на две минути, като ще бъде излъчен акустичния сигнал „Въздушна опасност”.

28 май 2020

Информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност; Препоръчваме електронните услуги на МВР за улеснение на потребителите

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /град Плевен, улица „Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

Информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

18.05.2020

19.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

62

61

53

24

38

238

01 РУ Плевен

59

73

49

44

51

276

02 РУ Плевен

63

45

66

46

40

260

РУ Белене

25

5

3

7

13

53

РУ Гулянци

11

0

12

10

4

37

РУ Д.Митрополия

19

3

9

5

7

43

РУ Долни Дъбник

13

16

16

10

5

60

РУ Кнежа

11

7

8

10

14

50

РУ Левски

25

22

26

13

15

98

РУ Никопол

10

9

8

6

7

40

РУ Пордим

6

1

8

6

2

23

РУ Червен бряг

18

12

8

8

14

60

Общо:

322

254

263

189

210

1238

 

26 май 2020

Предприетите организационни мерки за пътна безопасност и спазване на обществения ред по време на предстоящите почивни дни

 

Служителите на "Пътна полиция" от ОДМВР – Плевен ще подпомагат и при необходимост ще регулират движението, за да могат гражданите да се придвижат лесно и безаварийно през предстоящите почивните дни. С оглед очакването за придвижването на голям брой моторни превозни средства ще бъде засилен полицейският контрол в цялата област.  Основното, за което ще следят екипите, е неправилно изпреварване, отнемане на предимство на останалите превозни средства и на пешеходците, недопускане на преминаване на забраняващ сигнал на светофарните уредби. Патрулите ще бъдат стриктни и по отношение на използване на обезопасителни средства от водачите и пътниците, наличие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, недопускане на управление от неправоспособни водачи, както и недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техните аналози.
Успоредно с това ще се извършва и контрол на скоростните режими, като за целта ще се използва цялата налична техника от стационарни, преносими и стационарно-преносими камери. 

Специален акцент ще бъде и контролът на дву- и триколесни моторни превозни  средства. При тях ще се следи за недопускане на управление от неправоспособни водачи, състоянието и правилното поставяне на регистрационния номер.  Служителите ще следят за безопасността на движението, спазването на противоепидимичните мерки, както и на обществения ред. Силите на реда в градовете ще са насочени прериоритетни в районите на училищата, паркингите на големите хранителни магазини, моловете и местата, където е възможно струпването на голям брой хора. Ще има и екипи, които ще следят за опазването на обществения ред

22 май 2020

Главен комисар Ивайло Иванов: Приоритет на МВР остава сигурността на гражданите

 

Надяваме се, с нашето присъствие, да е ясно на всички, че когато се извърши престъпление, държавата ще си влезе в правомощията и ще направи всичко възможно да задържи и изправи пред съда отговорните, заяви главният секретар на МВР. Той потвърди още веднъж, че приоритет за МВР остава сигурността на гражданите.
Главен комисар Ивайло Иванов и главният прокурор Иван Гешев днес са в  плевенското село Ореховица, където се провежда специализирана полицейска операция по противодействие на битовата престъпност. Поводът за предприетата акция е извършено престъпление в нощта на 12 май, когато в дома на 90-годишен мъж нахлува неизвестен и след нанасен побой, отнема от жертвата си 90 лева и бяга. Има заподозрян извършител, който в момента се укрива. На този етап, в рамките на операцията, са задържани 6 лица, претърсени са 5 адреса, образувани са и досъдебни производства – четири от тях - за незаконно присъединяване към водопреносаната и електропреносната мрежа, а едно - за оказване на съпротива срещу орган на властта. Директорът на ОДМВР - Плевен ст.комисар Веселин Вътов уточни, че при  проникване на адрес един от униформените е бил нападнал с брадва, а в резултат на професионалната реакция на колегите му, нападателят е задържан. Оттук нататък действията по случая са под контрола и компетентността на прокуратурата в Плевен.
Планът, по който работим – посещение на мобилни екипи в населените места, е ефективен. Сигналите при среща с гражданите не винаги са от компетентност на МВР, но въпреки всичко се стремим, където има проблем да го решим, да направим добър анализ и да дадем повече сигурност на хората, допълни главният секретар на МВР. 

19 май 2020

Призив от ОДМВР ПЛЕВЕН за подновяване на лични документи

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /град Плевен, улица „Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

11.05.2020

12.05.2020

13.05.2020

14.05.2020

15.05.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

45

32

28

34

26

165

01 РУ Плевен

54

62

60

45

60

281

02 РУ Плевен

62

61

48

44

31

246

РУ Белене

15

9

12

10

15

61

РУ Гулянци

13

3

10

9

4

39

РУ Д.Митрополия

7

6

7

8

5

33

РУ Долни Дъбник

4

4

1

8

5

22

РУ Кнежа

12

8

8

14

8

50

РУ Левски

26

11

17

0

16

70

РУ Никопол

12

8

8

5

6

39

РУ Пордим

8

3

3

3

9

26

РУ Червен бряг

31

21

19

23

23

117

Общо:

289

228

221

203

208

1149

 

18 май 2020