МВР

ОД Плевен

 

ОДМВР ПЛЕВЕН

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

 Контакти:

 

 

 

 

 

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80


Начини на плащане на таксите                           

 

 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

 

Банкова сметка

BIC: UNCR BGSF

УниКредит Булбанк - клон Плевен

IBAN:

BG77 UNCR 7630 3100 112355

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец