МВР

ОД Плевен

 

Второ РУ – Плевен

Район на действие: територията на Община – Плевен, обхващаща западната част на град Плевен и 12 села с прилежащите им землища в състава на Община - Плевен, както следва: с.Брестовец, с.Тодорово, с.Къшин, с.Ралево, с.Ласкар, с.Горталово, с.Николаево, с.Беглеж, с.Ясен, с.Търнене, с.Дисевица и с.Къртожабене

Адрес и телефон: гр. Плевен, ул. “Тетевен” № 6; тел.064/805560
ел.поща: [email protected]

ВПД Началник
главен инспектор Стоян Стоянов
приемен ден – четвъртък от 15:00 ч. до 16:00 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в гр. Плевен, ж.к. “Сторгорзия”; всеки работен ден  от 08:30 ч. до 19:00 ч.; 

приемна в с.Брестовец – в сградата на Кметството; Втора сряда от месеца от 15:00 до 16:00 часа.

приемна в с.Тодорово – в сградата на Кметството; Втора сряда от месеца от 16:00 до 17:00 часа.

приемна в с.Къшин – в сградата на Кметството; Втора сряда от месеца от 14:00 до 15:00 часа.

приемна в с.Ралево – в сградата на Кметството; Първа сряда от месеца от 14:00 до 15:00 часа.

приемна в с.Ласкар – в сградата на Кметството; Първа сряда от месеца от 15:00 до 16:00 часа.

приемна в с.Горталово – в сградата на Кметството; Последна сряда от месеца от 15:00 до 16:00 часа.

приемна в с.Николаево – в сградата на Кметството; Първа сряда от месеца от 16:00 до 17:00 ч.

приемна в с.Беглеж – в сградата на Кметството; Последната сряда от месеца от 14:00 до 15:00 часа.

приемна в с.Ясен – в сградата на Кметството; Трета сряда от месеца от 14:00 до 15:00 часа.

приемна в с.Търнене – в сградата на Кметството; Трета сряда от месеца от 15:00 до 16:00 часа.

приемна в с.Дисевица – в сградата на Кметството; Трета сряда от месеца от 16:00 до 17:00 часа.

приемна в с.Къртожабене – в сградата на Кметството; Трета сряда от месеца от 17:00 до 18:00 часа.